Filmkrant: Wat Brexit betekent voor de filmsector

Eind deze maand zou Brexit een feit moeten zijn. Zoals zoveel dingen is het onduidelijk wat dat precies betekent voor de filmindustrie – in zowel Groot-Brittannië als Europa.

Voor de Britse film- en AV-industrie maakt het niet zoveel uit welk scenario wordt gevolgd bij de Brexit – met of zonder regels van de EU of World Trade Organisation, of een constellatie van bilaterale verdragen met individuele landen. Het pakt eigenlijk altijd slecht uit. De sector, waar 186.000 mensen in werkzaam zijn en die jaarlijks ruim €6,8 miljard toevoegt aan het bruto nationaal product, is in hoge mate vervlochten met Europese regels en regelingen.

Lees verder bij De Filmkrant: 'Wat Brexit betekent voor de filmsector'