Kamervragen over werkwijze NPO fonds

De ChristenUnie, VVD en het CDA stellen schriftelijk Kamervragen aan Minister Slob over de werkwijze van het NPO-fonds. Deze week stond het fonds negatief in het nieuws over mogelijke ontransparante besluitvorming.

Van der Graaf (ChristenUnie), Aartsen (VVD) en Van der Molen (CDA) stellen vragen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de werkwijze van het NPO-fonds.

Zij vragen of Minister Slob de mening deelt dat de werkwijze van het NPO-fonds niet transparant is en het risico met zich mee brengt dat de procedure ruimte laat voor willekeur en belangenverstrengeling/

Ook willen zij weten op basis van welke criteria een aanvraag bij het NPO-fonds inhoudelijk wordt beoordeeld.

Lees hier het document met alle ingediende vragen.

Bron: Spreekbuis.nl