25-3: Bijeenkomst Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds nodigt alle belangstellende uit voor een bijeenkomst in EYE op maandagmiddag 25 maart 2019.

PROGRAMMA
Terugblik op de Nederlandse film in 2018
– Presentatie Monitor Economische Effecten Production Incentive 2014-2018 en resultaten Pilot Production Incentive high-end TV series.
– Presentatie verdere uitrol beleid Filmfonds en aanpassingen in de regelingen 2019
– Gesprek over stand van zaken rondom circulariteit in de keten, naar aanleiding van de Mapping die de European Audiovisual Observatory (EAO) heeft gemaakt in opdracht van de Association of European Film Agency Directors

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

LOCATIE, DATUM & TIJDSTIP
EYE, IJpromenade 1, Amsterdam, Zaal 1.
Maandag 25 maart
Inloop: 15.15 uur, start: 15.30 uur

AANMELDEN
U kunt zich via deze link aanmelden voor deze middag.

Bron: Nederlands Filmfonds