Dutch FilmWorks zet strijd tegen illegaal downloaden voort

Dutch Filmworks heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis inzake het Kort Geding dat zij tegen Ziggo aanspande. Daarbij vorderde DFW afgifte van NAW gegevens van IP adressen die zich schuldig maakten aan downloaden uit illegale bron voor The Hitman’s Bodyguard.

DFW wordt door de rechter in het vonnis op bijna alle punten in het gelijk gesteld. Uiteindelijk wijst de rechter na een belangenafweging de vordering van DFW alsnog af. DFW is van mening dat deze afweging in haar voordeel als rechthebbende had moeten uitvallen en zij is ervan overtuigd dat de vordering in hoger beroep alsnog dient te worden toegewezen.

Overigens gaf de rechter in het vonnis aan dat het feit dat een IP adreshouder niet per sé de inbreukmaker hoeft te zijn, de houder van datzelfde IP adres niet ontslaat van zijn of haar verantwoording wat er vanaf dat IP adres gebeurt.

DFW ziet een hoger beroep dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bron: Dutch FilmWorks