Quickscan Fair Practice Code

De Fair Practice Code, een gedragscode die de gezamenlijke verantwoordelijkheid stimuleert voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector, heeft tijdens de arbeidsmarktagenda conferentie (21 januari 2019) meer vorm gekregen. Er is een tool ontwikkeld waarmee getoetst kan worden in hoeverre een organisatie zich aan de richtlijnen houdt en wat er nog verbeterd kan worden. Klik hier om direct naar de Quickscan Fair Practice Code te gaan.

Deze scan helpt je middels tien vragen na te denken over de kernwaarden waarop de code is gebaseerd, en hoe je ernaar handelt. Soms ben je opdrachtgever, soms ben je maker, een andere keer werkgever. Daarom kun je de scan vanuit verschillende perspectieven invullen. Bij het doorlopen van de scan vind je links naar bestaande afspraken in cao’s, honorariumrichtlijnen, scholing en nog veel meer.