Rechtbank: Participatie in een Filmfonds vormt geen bron van inkomen.

De rechtbank Noord Nederland heeft op 7 februari in hoger beroep uitspraak gedaan in een zaak tussen de Belastingdienst en een participant in een filmfonds. In augustus 2018 werd de zaak beslist in het nadeel van de participant, die anoniem wil blijven, en deze tekende beroep aan. Het beroep is nu ongegrond verklaard.

De uitspraak: “Participatie in Filmfonds vormt geen bron van inkomen. Uitgaande van de te verwachten rendementen (zonder rekening te houden met fiscale faciliteiten) viel, objectief bezien, redelijkerwijs niet te verwachten dat met de participatie een voordeel kon worden behaald.”

Lees hier de overwegingen van de rechtbank.