Netwerk Scenarioschrijvers: ‘Er is grote behoefte aan een ander filmbeleid’

In PLOT Magazine over scenarioschrijven van 22 January 2019 schrijft Pieter Bart Korthuis, voorzitter van Netwerk Scenarioschrijvers dat er onder scenarioschrijvers grote behoefte is aan een ander filmbeleid. Een fragment uit het artikel:

Dat er onder scenarioschrijvers grote behoefte is aan een nieuwe koers qua filmbeleid, bleek toen het bestuur van het Netwerk een aantal leden, die onderdeel uit maken van onze denktank, een aantal vragen had voorgelegd variërend van: ‘Kun je schrijven wat je zou willen schrijven?’ tot aan ‘Wat zijn volgens jou de grootste knelpunten binnen de huidige filmindustrie?’

Hoewel een enkeling dik tevreden was en vrijwel iedereen liet aantekenen dat ze het mooiste vak ter wereld hebben, was de belangrijkste conclusie dat er niet alleen een gebrek is aan tijd en aan geld, maar boven alles aan vertrouwen. De vele controlemomenten in de ontwikkeling van een synopsis tot aan een definitieve versie worden ervaren als een belemmering om vrijuit te kunnen schrijven. Of zoals de scenaristen het zelf verwoordden:

“Je kunt altijd schrijven wat je zou willen schrijven, maar door de manier waarop het nu geregeld is, is er een automatische censuur bij elke stap waardoor echt originele projecten zeer lastig te maken zijn.”

Lees het hele artikel hier: ‘Er is grote behoefte aan een ander filmbeleid’