Werkconferentie Arbeidsmarktagenda: Fair Practice moet het nieuwe normaal worden

PERSBERICHT van Kunsten ’92
Maandag 21 januari 2019
Op de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector, op 21 januari gehouden in TivoliVredenburg, is in aanwezigheid van minister van Engelshoven een aantal stappen gezet die moeten leiden tot een betere arbeidsmarktpositie van veel werkenden in deze sector.

Uit rapporten o.a. van de SER en de Raad voor Cultuur was eerder gebleken dat het daarmee slecht is gesteld. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in deze sector met een hoog percentage zzp’ers zijn tol geëist. Makers en belangenorganisaties maken zich al geruime tijd zorgen over de duurzaamheid en de arbeidsomstandigheden in de sector. Zij hebben zich verenigd om dat tij te keren, zoals met de Fair Practice Code en honorariumrichtlijnen voor kunstenaars. Een brede Arbeidsmarktagenda, voor de gehele (gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde) culturele en creatieve sector, ondersteunt dit proces.
“We moeten makers koesteren. Het begint erbij dat de culturele sector met trots laat zien waar ze voor staat. We moeten voorkomen dat de maker de prijs betaalt voor een mooie stoel. Laat je niet uit elkaar spelen. Dan zal ik dat ook niet doen.” (Minister Ingrid van Engelshoven)

Breed draagvlak en extra middelen
Afgelopen augustus gaf minister van Engelshoven tijdens het Paradisodebat aan dat zij de versterking van arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector van groot belang vindt en waar mogelijk wil ondersteunen. Daarvoor heeft zij ook extra middelen beschikbaar gesteld, zoals continuering van honorariumrichtlijnen, matchingfonds Upstream voor de popsector (afgelopen zaterdag op Eurosonic|Noorderslag gepresenteerd) en een design on demand programma.

Fair Practice Scan live
In vervolg op de Fair Practice Code die ook in 2017 werd gelanceerd, ging op de conferentie de Fair Practice Scan live: een praktische tool waarmee zowel werkgevers en opdrachtgevers, als werknemers en opdrachtnemers, beter beslagen ten ijs komen tijdens onderhandelingen en kunnen toetsen hoe ‘fair’ ze eigenlijk bezig zijn. Diverse overheden hebben aangegeven dat zij de Fair Practice Code willen opnemen in hun subsidievoorwaarden. In het komende jaar wordt gewerkt aan een zo breed mogelijk draagvlak en toepassing van de code en wordt onderzocht wat de impact daarvan zal zijn.

Creatieve Coalitie opgericht
Tijdens de conferentie vond de officiële oprichting van de Creatieve Coalitie plaats: tweeëntwintig verenigingen (beroeps- en belangenverenigingen van alle werkenden), makers, vrije beroepsbeoefenaars en werknemers hebben hun krachten gebundeld met als doel de eenheid onder werkenden te vergroten en hun sociaaleconomische positie te verbeteren. Belangrijk gezamenlijk streven is een ook voor de lange termijn bestendige uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. De problemen in de culturele en creatieve sector zijn niet uniek: schijnzelfstandigheid, korte contracten en lage tarieven spelen ook in andere sectoren. De collectieve aanpak van de arbeidsmarktagenda voor de culturele sector kan daar als inspirerend voorbeeld dienen.