Nieuw investeringsfonds Limburg Filmt

Persbericht van CineSud
13 januari 2019

Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, Stichting CineSud en Stichting Movie Scenes hebben de handen ineen geslagen om het Limburgse filmklimaat verder te professionaliseren. Hiermee willen zij meer mogelijkheden voor makers creëren om zichzelf te trainen en producties van de grond te krijgen. In 2017 is gestart met een pilot van een fonds waarmee de drie partijen het filmklimaat verder willen aanjagen en stimuleren. Jaarlijks is voor een periode van 3 jaar €40.000 beschikbaar gesteld om projecten die de filmketen in Limburg verder versterken te ondersteunen.

Resultaten tot nu toe
In 2017 en 2018 zijn hiermee grote successen geboekt. Concreet zijn de middelen ingezet voor de realisatie van korte producties, structurele trainingsmogelijkheden en de ontwikkeling van lange producties. Deze elementen zijn aanvullend op elkaar en versterken de doorlopende leerlijn in en de duurzaamheid van de ontwikkeling van Limburg als filmregio.

De Stichting CineSud heeft de middelen belegd in het opzetten van de pilot filmlab (shorts lab en Film- en DocCampus), die in twee jaar tijd meer dan 25 (door)ontwikkelde filmplannen heeft opgeleverd en 12 afgeronde (ondersteunde) producties. Deze producties zijn vertoond op meer dan 85 festivals wereldwijd. De investering vanuit dit fonds heeft er tevens voor gezorgd dat er in 2019 vanuit het Nederlands Film Fonds extra middelen zijn verworven om het eerste complete filmlab in Nederland op te zetten (shorts en feature lab). Deze beleeft in maart 2019 haar kick-off.

De Stichting Movie Scenes heeft een impuls gegeven aan drie speelfilmplannen met een regionale component. Aan de tragikomedie Naar Antartica van de Sittardse schrijver Benny Lindelauf is de succesvolle regisseur Tim Oliehoek verbonden (Het dagboek van Hendrik Groen). De film is in ontwikkeling genomen door het Nederlands filmfonds, in samenwerking de KRO/NCRV. De lange documentaire over het fenomeen Dutch Design wordt in 2019 gerealiseerd en heeft een Limburgse component door de aandacht voor het Cube Design Museum in Kerkrade en de ontwikkelingen van Brightlands.

In 2019 worden de middelen uit dit fonds ingezet voor de verdere professionalisering en training. Ook wordt een lab opgezet om specifieke disciplines van het filmvak op te leiden en geïnvesteerd in concrete korte producties. Movie Scenes heeft in 2019 ruimte om één lang filmproject te ondersteunen bij de ontwikkeling.

Investeringsfonds Limburg Filmt
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg wil zich mede gelet op de geboekte resultaten er sterk voor maken om te blijven investeren in het filmklimaat in Limburg. Om die reden zal het bestaande fonds vanaf heden bekend staan onder de officiële naam Investeringsfonds Limburg Filmt. Ook zal het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg de onderlinge samenwerking verstevigen door CineSud en Movie Scenes als adviseur te betrekken bij de besluitvorming over de financiële ondersteuning van filmmakers en bij het investeren in talentontwikkeling.
Door het combineren van training en productiemiddelen, willen partijen ervoor zorgen dat er een structurele en continue versterking van het filmklimaat ontstaat. Juist deze combinatie maakt duurzame groei mogelijk.Ook zullen CineSud en Movie Scenes hun netwerk hiervoor inzetten zodat er ook meer productiegelden beschikbaar komen als een volgende noodzakelijke stap in de doorontwikkeling van onze filmregio. Voorts willen partijen alle publieke partijen graag attenderen op de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden om in dit fonds te investeren.

Bron: Cinesud