Over de cultuurbegroting 2019

Op maandag 19 november jl. heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overleg gevoerd met Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over de cultuurbegroting 2019.

U kunt het stenografisch verslag lezen.

Bekijk de op dinsdag 27 november aangenomen moties.

Bron: Kunsten ’92