Jury Louis Hartlooper Prijs, uitreiking en borrel

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op vrijdag 28 september om 17.15 uur tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

Samenstelling jury & procedure
Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten DDG, FPN, NSC, DPN en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting heeft genomen in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van vijf publicaties. Op dinsdagavond 4 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op vrijdagavond 28 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.