DEN stelt 210.000 euro beschikbaar voor innovatieve ideeën in de kunstensector

DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering stelt een geldbedrag van 210.000 euro beschikbaar voor ideeën over de innovatieve inzet van digitale toepassingen in de kunstensector. Met deze Open call for ideas voor pionierprojecten wil DEN samen met de kunstensector een basis leggen voor digitalisering in deze sector. DEN-directeur Maaike Verberk lanceerde de open call op 7 september op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Kunstinstellingen en kunstenaars worden opgeroepen om uiterlijk 19 oktober 2018 hun ideeën in te dienen.

Call for ideas
DEN nodigt kunstinstellingen uit om ideeën aan te dragen voor digitale toepassingen op het gebied van het creatieproces, publieksbenadering en -participatie of rond het digitaal vastleggen van de artistieke erfenis. DEN zoekt een veelbelovend idee waarbij het maken van kunst, digitalisering en innovatie elkaar versterken en dat de potentie heeft om concreet uitgewerkt te worden. Samen met de kunstinstellingen of individuele kunstenaars ontwikkelt DEN de gekozen ideeën tot een demo, prototype of pilot. Daarvoor is in totaal 210.000 euro beschikbaar, verdeeld over maximaal drie projecten. De ideeën zullen worden getoetst door een onafhankelijk panel uit de kunstensector.

Waarom deze call?
De inzet van digitale technieken bij het maken van kunst, het bereiken van publiek en culturele educatie staat nog in de kinderschoenen. Technologie biedt veel mogelijkheden voor de kunsten. Innovaties kunnen meerwaarde bieden om artistieke ervaringen over te brengen en om op nieuwe manieren te verbinden met het publiek. Deze nieuwe mogelijkheden wil DEN samen met de kunstensector onderzoeken, om zo tot nieuwe inspirerende voorbeelden voor de cultuursector te komen.

Lancering en Q &A’s tijdens het Nederlands Theater Festival
Afgelopen vrijdag 7 september werd tijdens het Nederlands Theater Festival uitgebreid stilgestaan bij de toekomst van het Nederlands Theatergeheugen. Yolande Melsert van de NAPK deed hiervoor vorige week een dringende oproep in de Theaterkrant. Sinds de opheffing van het TIN ligt de taak van het archiveren van het theatererfgoed bij de sector zelf, maar er is veel behoefte aan inspiratie en kennis voor een effectieve digitaliseringspraktijk. Digitale innovatie kan hierbij helpen, maar inspirerende voorbeelden zijn er nog niet of nauwelijks. Daarom wil DEN deze voorbeelden samen met de sector ontwikkelen. Tijdens het Nederlands Theater Festival wordt er in het extra programma Nieuwe Grond in verschillende sessies verder stilgestaan bij de toekomst van het Theatergeheugen. DEN zal bij een aantal van deze Q & A sessies aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over de call

Q & A’s in de Ajax Foyer
In de volgende Q & A-sessies tijdens het Nederlands Theater Festival zal Marcus Cohen meer vertellen over de call:

• Woensdag 12 september / 14:00 – 16:00
• Donderdag 13 september / 16:00 – 18:00

De Q & A’s vinden plaats in het International Theatre Amsterdam (voorheen de Stadsschouwburg).

Over DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering

DEN is het nationale kennisinstituut voor digitalisering in de cultuursector. DEN ondersteunt cultuurproducerende en erfgoedbeherende instellingen om in gezamenlijkheid een actieve bijdrage te leveren aan de informatiemaatschappij op basis van digitale collectievorming, archivering en dienstverlening.

• Lees de gehele tekst van de call

• De call werd op vrijdag 7 september gelanceerd tijdens het Nederlands Theater Festival, in het extra programma Nieuwe Grond

Bron: DEN