EU-commissie stemt voor controversieel online ‘uploadfilter’

De juridische commissie van het Europees Parlement heeft woensdagochtend voor een zogenoemd ‘uploadfilter’ gestemd.

Internetplatforms zoals Facebook en YouTube moeten volgens de nieuwe regels controleren of materiaal dat door hun gebruikers wordt geüpload overeenkomt met auteursrechtelijk beschermd werk. Is dat het geval, dan moeten zij het geüploade materiaal tegenhouden.

De maatregel valt onder een breder pakket aan copyrightregels die voor de Europese Unie moet gaan gelden. Met de nieuwe regels wil Brussel makers van auteursrechtelijk beschermd materiaal beter beschermen voor het illegaal delen van hun werk op het internet.
De nieuwe regels verplichten internetplatformen die “grote hoeveelheden werk bewaren en beschikbaar stellen” om “passende maatregelen” te nemen tegen auteursrechtelijk beschermd materiaal dat illegaal wordt geüpload.

Tegenstanders van de maatregel spreken van een ‘uploadfilter’. Zij vrezen dat de algoritmes die auteursrechtelijk beschermd materiaal moeten herkennen, in de praktijk ook rechtmatig geüpload werk gaan tegenhouden.
Voordat de copyrightregels van kracht worden, moeten het voltallige Europees Parlement en de Europese lidstaten er nog akkoord mee gaan. Het Europees Parlement stemt begin juli over het voorstel. Daarbij kunnen nog wijzigingen worden aangebracht.

Bron: Nu.nl