Het BTW Convenant | Publieksfilmregeling die niet bestemd is voor beginnende producenten

Afdeling Filmzaken neemt nieuwe beleidsmaatregelen onder de loep om te kunnen beoordelen of een maatregel een oplossing biedt voor problemen waar de sector mee kampt; verbetert het de positie van makers en producenten en/of vervult het een (basis) behoefte van producenten en filmmakers bij het realiseren van hun films.

Lees hier de analyse van het nieuwe BTW convenant.

Bron: Afdeling Filmzaken