Maatregelen ter verbetering arbeidsmarktpositie filmmakers

Op 25 april j.l. vond in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst plaats met de Vaste Kamercommissie OCW over de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. Instellingen en makers uit verschillende kunstsectoren informeerden Kamerleden over hun werkpraktijk.

Afdeling Filmzaken was er als toehoorder bij, maar mistte de input van filmmakers. Lees het volledige artikel via Afdeling Filmzaken

Bron: Filmzaken.com