Toename in investeringen in de Nederlandse Filmindustrie

De Nederlandse Filmstimuleringsmaatregel (Netherlands Film Production Incentive) draagt bij aan een toename van investeringen in de Nederlandse filmindustrie. Uit de jaarlijkse Monitor* die is uitgevoerd over de periode juli 2014 tot en met december 2017, blijkt dat door de 256 producties die een financiële bijdrage kregen, voor €288,4 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland wordt besteed. Voor elke toegekende euro wordt gemiddeld € 4,60 aan productiekosten in Nederland uitgegeven. 161 projecten (63%) komen in internationale samenwerking tot stand.

Film
In totaal hebben 245 filmprojecten in deze periode € 55,7 miljoen ontvangen en wordt
€ 261,9 miljoen euro aan productie uitgaven in Nederland besteed. Van de 245 filmprojecten zijn in totaal 152 internationale coproducties (62%). Daarnaast zijn 93 (38%) filmprojecten 100% Nederlands gefinancierd. De totale bestedingen van internationale coproducties voor filmproducties in Nederland zijn gestegen van €38,8 miljoen in 2014 naar € 44,6 miljoen in 2017.
Door de maatregel wordt er significant meer in de Nederlandse filmindustrie uitgegeven. Naar verwachting zouden de betrokken producenten zonder de regeling niet in deze mate in Nederland hebben geproduceerd.

High-end TV-series
In de eerste ronde voor high-end TV-series eind 2017 ontvingen 11 high-end TV-series een cash rebate van in totaal € 7,0 miljoen, waarmee € 26,4 miljoen euro aan productie-uitgaven in Nederland wordt gegenereerd. Negen van deze series komen in internationale coproductie tot stand, met onder meer België, Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten.

Cash rebate zorgt voor investeringen
De Netherlands Film Production Incentive is een regeling in de vorm van een zogenaamde cash rebate: een productiemaatschappij kan voor een productie een financiële bijdrage tot 35 % in de kwalificerende productiekosten ontvangen, indien deze aantoonbaar in Nederland worden besteed. De maatregel heeft als doel de productieactiviteit in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken ten einde Nederland als film- en productielocatie duurzaam op de kaart te zetten. Door de beschikbare extra middelen, het internationale netwerk en de gecreëerde werkgelegenheid zal naar verwachting blijvend worden geïnvesteerd in (post)productieondernemingen en in de branche werkzame ZZP-ers, waardoor er ruimte ontstaat om talent (verder) te ontwikkelen en te innoveren.

Films met een bijdrage uit de Production Incentive
Films als John Crowley’s The Goldfinch, naar het gelijknamige boek van Donna Tart en Lyrebird van Dan Friedman, naar het boek The Man who made Vermeers zijn recent in Nederland opgenomen met een bijdrage van de Incentive. Daarnaast kregen onder meer Dunkirk van Christopher Nolan, Brimstone van Martin Koolhoven, Bankier van het Verzet van Joram Lürsen, Cobain van Nanouk Leopold en de documentaire The Long Season Leonard Retel Helmrich een bijdrage. Op 28 juni 2018 gaat de film Redbad van Roel Reiné in roulatie die eveneens een cash rebate bijdrage via de Incentive ontving.

Verbreding regeling
De regeling is sinds 1 oktober 2017 verbreed met een pilot voor high-end TV series.  De pilot is zodanig succesvol gebleken dat binnen twee aanvraagronden in totaal 9,6 miljoen euro is beschikt. De pilot wordt voortgezet tot het einde van het jaar. Daarna wordt bekeken onder welke (budgettaire) voorwaarden een structurele regeling vanaf 2019 mogelijk is.

Deadlines
De volgende deadlines voor aanvragen voor high-end TV-series is 23 mei  en voor film 6 juni. Na de zomer zijn de deadlines voor high-end TV-series gelijktijdig met de deadlines voor filmproducties, te weten op 3 september en 5 november 2018.

Naast deze Monitor wordt door het onderzoeksbureau Olsberg SPI een evaluatie uitgevoerd naar de effecten van de Production Incentive tussen 2014 en 2017. De resultaten hiervan worden deze zomer verwacht.

*De resultaten van de jaarlijkse Monitor Economische Effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, kunt u hier lezen. Voor de bijbehorende infographic, klik hier.

De Monitor werd uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal.

Bron: Filmfonds