Filmsector kan via EYE zijn stem laten horen

Juist nu de overheid de plannen smeedt voor het beleid na 2020 is het belangrijk om het debat over belangrijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk te voeren onder onafhankelijke makers en andere betrokken uit de sector.

Via EYE hebben filmprofessionals de mogelijkheid hun stem te laten horen. Er is een speciaal email adres in het leven geroepen waar film- en AV-professionals, en andere betrokkenen urgente kwesties, knelpunten en gewenste maatregelen aan de orde kunnen stellen en op de agenda kunnen plaatsen.
Tijdens de laatste editie van het Nederlands Film Festival organiseerde EYE een interactief debat over deze vragen, onder de titel State-of-the-Art. De interesse onder professionals uit de av-sector voor de bijeenkomst was overweldigend: een groot aantal filmprofessionals nam actief deel aan het debat over hun toekomst.

Welke trends zijn van invloed op je beroepspraktijk als Nederlandse filmprofessional? Welke eisen worden aan je gesteld?  Hoe kan je je als beginnende filmprofessional in de audiovisuele sector het beste op de praktijk voorbereiden?
State-of-the-Art luidde de – voorlopige – afronding in van een onderzoek naar de veranderende audiovisuele beroepspraktijk. Dit onderzoek werd in 2017 door EYE gestart op initiatief van de Filmacademie, met steun van OCW.
De resultaten vind je hier.

Afdeling Filmzaken publiceert ter inspiratie de Conclusies van dit EYE project. De aanbevelingen zijn vooral interessant in het licht van het recente Advies van de Raad van Cultuur: Zicht op zo veel meer.
Omdat het juist nu belangrijk is het gesprek over de beroepspraktijk in de audiovisuele sector gaande te houden, worden makers en direct betrokkenen uitgenodigd om input te leveren. Dat kan via dit email adres.
EYE wil met deze informatie een vervolg geven aan het project Beroepspraktijk AV, onder andere met het organiseren van debat op basis van de input uit het veld.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Filmmaker en producent, gebruik elke mogelijkheid om je werkervaringen mee te laten tellen bij het formuleren van nieuw beleid!
Alleen met goed filmbeleid kan onze stem weer doorklinken in de films en programma’s die we maken en kunnen we de communicatie met ons publiek nieuw leven inblazen.

Het debat over goed AV-beleid moet nu worden gevoerd!

Bron: Afdeling Filmzaken