Voortzetting Pilot Production Incentive voor high-end TV-series

De pilot voor high-end TV drama-, documentaire- en animatieseries wordt de komende periode voortgezet. De pilot is zodanig succesvol gebleken dat binnen twee aanvraagronden in totaal 9,6 miljoen euro is beschikt aan 16 series, waarvan 11 internationale coproducties.

De eerstvolgende deadline voor high-end TV-series is 23 mei aanstaande. Na de zomer zijn de deadlines voor high-end TV-series gelijktijdig met de deadlines voor filmproducties, te weten op 3 september en 5 november. Op basis van de resultaten van de pilot die gedurende het jaar worden gemeten wordt bekeken onder welke (budgettaire) voorwaarden een structurele regeling vanaf 2019 mogelijk is.

Met het oog op de voorzetting van de pilot en een effectief aanvraagproces, zijn het Financieel & Productioneel Protocol Stimuleringsmaatregel en het aanvraagformulier voor high-end TV-series op enkele punten geactualiseerd. Zo wordt in aansluiting op de regeling benadrukt dat de TV-serie bij aanvraag uitontwikkeld en gereed voor productie moet zijn. Voor documentaireseries wordt daarbij gevraagd om een researchverslag.

Voor het gemak van aanvragers is een aantal Veelgestelde vragen toegevoegd op de website specifiek voor high-end TV-series. Deze vragen staan onder dit bericht en zijn ook te vinden op de Incentive-pagina. Aanvragers worden van harte uitgenodigd hier kennis van te nemen en om gebruik te maken van de mogelijkheid een gesprek te plannen met het incentive-team voorafgaand aan de indiening van een aanvraag, mail hiervoor met incentive@filmfonds.nl.

Lees meer op de site van het Filmfonds.

Bron: Filmfonds