Nieuw btw-convenant voor bioscoopsector

De ondertekening vond in alle stilte plaats, maar inmiddels zijn de details bekend van het nieuwe btw-convenant. Dat werd begin april gesloten tussen het Ministerie van OCW, het Nederlands Filmfonds en de brancheverenigingen van producenten (FPN), distributeurs (FDN) en exploitanten (NVBF).

Met het nieuwe convenant blijven bioscoopkaartjes in het lage btw-tarief vallen. Er staat tegenover dat bioscopen en filmdistributeurs meer geld storten in het Abraham Tuschinski Fonds (ATF). Dat extra geld komt vooral ten goede aan de productie van Nederlandse publieksfilms. Dat valt te lezen in de afspraken die 13 april jongstleden in de Staatscourant werden gepubliceerd.

Bron: Holland Film Nieuws