Oproep onderzoek Trimbos Instituut voor film- en TV-makers

Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het KWF een onderzoek uit naar mogelijke maatregelen om de blootstelling van jongeren (12-18 jaar) aan rook-gerelateerde beelden in de media te beperken.

Er bestaat namelijk wetenschappelijke evidentie dat rook-gerelateerde mediabeelden ongewenste effecten hebben op het rookgedrag van jongeren.

Via een literatuurinventarisatie hebben de Trimbos-onderzoekers een aantal mogelijke maatregelen geïdentificeerd die zich richten op producenten en/of verspreiders van mediacontent, waaronder films en tv-programma’s, waarin rook-gerelateerde beelden kunnen voorkomen.

De vervolgstap is een (telefonische) interviewronde  om te achterhalen in hoeverre deze maatregelen ingevoerd zouden kunnen worden in Nederland, en wat hierbij bevorderende en belemmerende factoren zijn.

Het Trimbos Instituut is op zoek naar film-en televisiemakers die bereid zijn om geïnterviewd te worden over hun perspectief op deze kwestie. Geïnteresseerden kunnen mailen naar nbf@nbf.nl.