Deadline aanvraag Dutch Crossover nadert

Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken. De eerstvolgende deadline is op 3 april om 17:00.

De filmplannen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

-De regisseur heeft tenminste één in de Nederlandse bioscoop uitgebrachte speelfilm op zijn/haar naam;

-De filmproductie moet in potentie een cross over publiek in de Nederlandse bioscopen van 50.000 bezoekers of meer bereiken en zich internationaal kunnen onderscheiden;

-De producent moet aantoonbaar in staat zijn om zelf risicodragend te participeren in de financiering van de filmproductie en zich inspannen om financiering van derden aan te trekken;

-De fondsbijdrage moet van doorslaggevend belang zijn voor de haalbaarheid van de financiering;

-In de beoordeling wordt meegewogen of de filmproductie internationale coproductiemogelijkheden biedt (waaronder bijdragen van buitenlandse filmfondsen) en of marktpartijen als sales agents, omroepen en/of een digitaal platform worden betrokken;

-Het voorstel moet een verklaring bevatten van een ervaren filmdistributeur waaruit blijkt dat deze vertrouwen heeft in de filmproductie met de potentie om een crossover publiek te bereiken en daarvoor een distributiegarantie wil toezeggen;

-Let op: Voor de gefaseerde beoordeling van een realiseringsaanvraag wordt er van de producent per fase input en onderbouwing verwacht voor marketing en distributie van de film. Klik hier voor de Input Distributie. De projectmanager marketing & distributie van het Fonds is vanaf fase 1 betrokken bij de verdere beoordeling.

-De financiering van een filmproductie dient volledig gerealiseerd te zijn binnen 12 maanden na het besluit tot subsidieverlening.

-Projecten kunnen maximaal 2 maal voor Dutch Crossover ingediend worden.

-Bij een herhaalde aanvraag dient het project een ontwikkelingsslag te hebben gemaakt ten opzichte van de vorige aanvraag.