Jaarverslag Nederlands Filmfonds 2017

In het eerste jaar van de beleidsperiode 2017-2020 gaf het Fonds invulling aan de koers om in te zetten op verhoging van kwaliteit en diversiteit van producties in alle categorieën. Met als doel internationaal aan te sluiten en het artistieke succes, het publieksbereik en de impact van films te vergroten. Dit tegen de achtergrond van een snel veranderende markt, die in toenemende mate gedomineerd wordt door grote internationale spelers, waarin traditionele marktpartijen steeds meer onder druk staan. Een markt waarin de kwaliteitseisen van het publiek toenemen en het kijkgedrag verandert.

Het Fonds ontving in totaal 1.384 aanvragen voor filmproducties en activiteiten als festivals, trainingen en publicaties waarvan er 680 (49%) werden toegekend. Het verstrekte hogere bijdragen op maat aan een kleiner aantal films in de fases ontwikkeling, realisering en distributie. Onder meer werden de mogelijkheden uitgebreid om in de ontwikkelingsfase extra expertise te betrekken en werden tweejarige slates voor ontwikkeling in de categorieën speelfilm en documentaire aan productiehuizen toegekend. Ook werden partnerships met gerenommeerde internationale talentlabs en festivals verstevigd en vestigde het talentlab ACE zich in Nederland.

Om de internationale positie en aansluiting verder te versterken, werd in het najaar van 2017 een belangrijke stap voorwaarts gezet toen het Fonds binnen de Production Incentive van start kon gaan met een pilot voor high-end TV drama-, documentaire- en animatieseries. In de eerste ronde werd in totaal ruim 7 miljoen euro aan cash rebates toegekend aan elf series, waarvan negen internationale coproducties. De grote belangstelling onderstreept het belang om in te spelen op (inter)nationale ontwikkelingen en een geïntegreerd film- en mediabeleid te voeren. Het Fonds onderschrijft het pleidooi door de belangenverenigingen van producenten, regisseurs, scenaristen en acteurs om onder meer de pilot structureel te maken. Dit vormt ook een belangrijke aanbeveling in het in het recente advies van de Raad voor Cultuur.

Het hele jaarverslag is hier te vinden.

Bron: Nederlands Filmfonds