Twee nieuwe oproepen Creative Europe: Video Games en Internationale Coproductiefondsen

Voor de kerst publiceerde het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel twee nieuwe oproepen:

Steun voor Internationale Coproductiefondsen (16-2017)
Deadline: 6 maart 2018 – 12:00 uur

Deze subsidie is bedoeld voor bestaande, internationaal opererende coproductiefondsen (gevestigd in één van de MEDIA-landen), die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en distributie van audiovisuele werken bevorderen.

Met internationale coproductie wordt bedoeld: een coproductie tussen een bedrijf dat gevestigd is in een land dat deelneemt aan het MEDIA-programma en een bedrijf dat gevestigd is in een niet-Europees land.
Nieuw in deze oproep is:Het aandeel van de coproducenten die komen uit MEDIA-landen is minimaal 20% en het aandeel van de coproducen(ten) uit niet MEDIA-landen mag niet meer dan 70% bedragen. De maximale looptijd van de acties is 34 maanden.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 1,5 miljoen euro in 2018.

Een Nederlandse samenvatting van deze oproep vindt u hier.

Uit Nederland werden in 2017 twee fondsen geselecteerd voor deze oproep: IDFA Bertha Fund Europe (320.000 euro) en HBF + Europe (260.000 euro).

Steun voor de Ontwikkeling van Video Games (24-2017)
Deadline: 8 maart 2018 – 12:00 uur

De oproep is voor innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratieve storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Het verhaal dient dus verwerkt te zijn in de gehele game, niet alleen als introductie of einde.

Nieuw in deze oproep is: De start van de actie (= startdatum van de in aanmerking komende kosten) begint vanaf de datum van toekenning. Als de aanvrager kan rechtvaardigen dat de actie vroeger dient te starten, dan geldt de datum van indiening.

Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2018-2019 bedraagt ongeveer 3,8 miljoen euro.

Projecten kunnen worden gesteund met een bijdrage tussen de 10.000 en 150.000 euro, zolang de subsidiebijdrage maximaal 50% bedraagt van de totaal in aanmerking komende kosten.

Een Nederlandse samenvatting van deze oproep vindt u hier.

In 2017 ontving de Nederlandse gamestudio Tiger&Squid subsidie uit deze oproep. Klik hier voor een overzicht van de gehonoreerde projecten in 2017.

Meer info: creativeeuropedesk.nl