Najaarsoverleg: onrust over doeken en geldstromen

Woensdag vond in het Ketelhuis voor de vijftiende keer het bekende Najaarsoverleg plaats.

De aankondiging over ‘bioscoopoorlogen’ en ‘filmfinanciering die op de schop gaat’, beloofde een pittig debat. Over de expansiedrift van de bioscoopketens en de wijzigende geldstromen heerst onrust in de sector.

Om de sfeer vredig houden, startte Ketelhuis-directeur en gastheer Alex de Ronde zijn vragen gekscherend met: ‘Hopelijk word je hiervan niet chagrijnig, maar…‘. Deze bezweringsformule werd de running gag van de avond, die inderdaad kalm van start ging.

Dat kwam ook omdat, van de hoofdrolspelers die in de ‘bioscoopoorlog’ verwikkeld zijn, Pathé de enige was die aanschoof. Maarten Fluit, Development & Innovatiemanager bij Pathé, haastte zich direct te zeggen dat hij het liever heeft over nieuwe concurrentieverhoudingen. Daarvan kunnen we op z’n minst spreken, aangezien de ongekende doekenstijging (sinds 2016 zo’n vijftig extra) vooral te danken is aan de buitenlandse ketens Vue, Kinepolis, Pathé en Euroscoop.

En in 2018 is er weer een extreme groei op komst, zo kondigde NVBF-voorzitter Winnie Sorgdrager aan. Of dit overaanbod in de hand werkt, daarover liepen de meningen uiteen. Sorgdrager stelde dat Nederland die groeiruimte heeft, omdat we met 51 doeken per miljoen inwoners nog onder het gemiddelde in andere Europese landen liggen. Dat de bezettingsgraad van de stoelen niet mee stijgt en onafhankelijke bioscopen in de knel dreigen te komen, baart de NVBF wel zorgen.

Daar lag nu precies het pijnpunt in de drie casestudies van de avond: Amsterdam, Arnhem & Nijmegen en Twente (Enschede & Hengelo). Hier gaan ketens in de stad bij elkaar om de hoek zitten. Geen probleem, beweerde Fluit. Hij benadrukte, net als Sorgdrager, dat bioscopen als ondernemers moeten inspelen op lange termijn prognoses van zo’n 30 à 40 jaar. Eén daarvan is verstedelijking. Er worden veel woningen bijgebouwd en steden groeien naar elkaar toe. Zo bekeken komen er in de stedelijke regio’s juist meer bezoekers bij. ‘Trouwens, hoe meer bedrijven bezig zijn met film, hoe beter voor de film’, vond Fluit.

Producent Marc van Warmerdam, die op persoonlijke titel sprak, sloot zich daarbij aan, maar sprak de hoop uit dat ‘die extra doeken niet alleen gereserveerd worden voor succesfilms’. LUX-directeur Pien Houthoff liet echter wel de term ´kannibalisering´ vallen. Zij ziet de extra zalen van Pathé en Vue in Nijmegen wel degelijk als serieuze bedreiging, omdat LUX ook crossovers draait. Toch wijzigt ze haar aanbod niet. Ze wil de concurrentie te lijf met nog betere marketing.

Bron: Holland Film Nieuws
Foto: Jean van Lingen