EFA-bestuur uit ernstige bezorgdheid over toekomst Europese filmcultuur

European Film Academy doet een oproep op de leden van het Europees Parlement het JURI-mandaat betreffende de voorgestelde richtlijnen voor omroeporganisaties te respecteren.

Bij de algemene vergadering van de European Film Academy (EFA) op 9 december 2017 in Berlijn heeft het EFA-bestuur zijn ernstige bezorgdheid geuit over het feit dat de toekomst van de Europese filmcultuur op het spel staat als de grondbeginselen van financiering en distributie van films binnen Europa onnodig in gevaar worden gebracht. Als voorbeeld noemt het EFA-bestuur de zogeheten Broadcasting Regulation en de voorgestelde uitbreiding van het Land van Oorsprong (Country of Origin / CoO)-beginsel, wat zij als dreiging beschouwt voor het territorialiteitsbeginsel en de economische levensvatbaarheid en diversiteit van de Europese filmcultuur.

Het bestuur herinnert eraan dat de leden van de audiovisuele sector in Europa, of ze nu schrijvers, regisseurs, producenten, acteurs of professionals werkzaam in de productie, marketing, distributie of in de bioscoop, bij vele gelegenheden al bezwaar hebben gemaakt tegen de voorgestelde regeling. Deze zorgen worden in alle verantwoordelijke commissies van het Europees Parlement gedeeld en ziet men ook terug in de evenwichtige positionering van de leidende Commissie Juridische Zaken (JURI).

Omwille van een levendig en divers audiovisueel landschap en de eisen van het publiek in heel Europa deed het EFA-bestuur een beroep op de leden van het Europees Parlement om dit mandaat in de plenaire vergadering van 12 december te respecteren.

Bron: MVSP