Nieuw traineeprogramma Filmrestauratie bij EYE & Haghefilm Digitaal

EYE Filmmuseum en Haghefilm Digitaal hebben gezamenlijk een nieuw traineeship op het gebied van filmrestauratie ontwikkeld dat in november 2017 van start gaat.

Tulta Behm is geselecteerd als eerste trainee. Het programma is een aanvulling op de academische activiteiten van EYE en biedt kandidaten met een afgeronde masteropleiding de mogelijkheid om – onder begeleiding van ervaren conservatoren, restauratoren, scanning operators en digitale film specialisten –  zich te bekwamen in filmrestauratie.

Het traineeship is een betaalde positie met een duur van tien maanden en bestaat uit twee fasen. In de eerste zeven maanden loopt de kandidaat mee op verschillende afdelingen in beide organisaties en bouwt daarmee een brede en veelzijdige kennis op van analoge en digitale filmrestauratie. Hierbij valt te denken aan verschillende aspecten van analoge en digitale filmprocessen zoals het identificeren, reconstrueren, repareren, scannen en ontwikkelen van film, kwaliteitscontrole en geluidsrestauratie. In de laatste drie maanden bekwaamt de trainee zich verder in het specialisme van zijn of haar keuze. Tijdens het hele programma werkt de trainee met materiaal afkomstig uit de collectie van EYE.

Tulta Behm, alumna van de opleiding Preservation and Presentation of the Moving Image aan de Universiteit van Amsterdam, begint aan dit traineeship na eerder stage te hebben gelopen bij Cineric Inc. (een commercieel filmlaboratorium), de Cinemateca Portuguesa – ANIM (een filmarchief met een eigen laboratorium), en het Image Permanence Institute, IPI (een onderzoekscentrum gespecialiseerd in filmconservering).

Gevraagd naar de reden waarom ze heeft gesolliciteerd naar dit nieuwe programma vertelt Tulta: “Bij EYE en Haghefilm Digitaal wordt een combinatie van digitale en fotochemische restauratietechnieken toegepast. Zo kan ik ruimschoots ervaring opdoen met nieuwe, traditionele en hybride technieken waarmee ook in de toekomst stabiele en dynamische kopieën van archieftitels kunnen worden gemaakt. De restauratieprojecten van EYE en Haghefilm laten zien wat voor geweldige resultaten geboekt kunnen worden wanneer de innovatieve mogelijkheden die opgesloten liggen in de diverse technologieën voor 100% benut worden. Daarom ben ik erg blij de eerste trainee van EYE en Haghefilm Digitaal te zijn.”

Met dit traineeship streven EYE en Haghefilm ernaar om een brug te slaan tussen een academische (theoretische) opleiding en de dagelijkse praktijk. Het programma gaat hiermee een stap verder dan de al bestaande stageplaatsen en workshopprogramma’s. Het initiatief is bedoeld om een nieuwe generatie filmrestauratoren op te leiden zodat zij na afloop van het traject gemakkelijker kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Het programma kwam tot stand met financiële ondersteuning van het Nederlands Filmfonds.

Bron: EYE