Wet DBA definitief van de baan – Leve de opdrachtgeversverklaring

Zzp’ers kunnen opgelucht ademhalen. Rutte III zet een streep door de gehekelde wet DBA. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe wet die zzp’ers en opdrachtgevers zekerheid moet geven of er wel of geen sprake is van een dienstverband.

Zo komt er een zogenaamde ‘opdrachtgeversverklaring’. Dit document geeft de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen hoeft te betalen. Bij het bepalen of er sprake is van zelfstandigheid zullen naast de huidige regels nog nieuwe voorwaarden toegevoegd worden.

De regels waren:

* Je hebt meerdere opdrachtgevers en hebt je wisselende inkomsten
* Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert, er is geen sprake van een gezagsverhouding
* Je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan
* Je investeert in je bedrijf: bedrijfsmiddelen, communicatie en marketing
* Je loopt zelf het risico als dingen misgaan, je bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade
* Je streeft naar winst

Laag uurtarief
De nieuwe regering heeft bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer zzp’ers langere tijd voor dezelfde opdrachtgever voor een laag tarief werken of ‘reguliere bedrijfsactiviteiten’ verrichten. Dit lage uurtarief is nog niet vastgesteld, maar zal vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur liggen. Er wordt gesproken van een langere tijd bij langer dan drie maanden. Deze regeling moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie van zzp’ers die in een verkapt dienstverband zitten, zogenaamde schijnzelfstandigheid.

Gezagsverhouding
Een lastig punt uit de vorige wetsvoorstellen die de zelfstandigheid van zzp’ers moesten waarborgen, was dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding. Het was niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld werd. Voortaan zal dit getoetst worden aan materiële omstandigheden in plaats van formele.  Ook voor deze wet zal weer een overgangsperiode gelden. ‘Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.’

Bron: ZZP Servicedesk