Kabinet investeert weer in cultuur

Het regeerakkoord van kabinet Rutte III vermeldt investeringen in kunst, cultuur en erfgoed.

De eerste bevindingen:

> Investeringen in cultuur zullen oplopen van € 25 miljoen in 2018, € 50 miljoen in 2019 naar €80 miljoen in 2020 en €80 miljoen in 2021. Hiermee kunnen in eerste instantie de grootste knelpunten en problemen in de sector worden aangepakt en er kan geïnvesteerd worden versterking van de culturele infrastructuur.

> De Geefwet blijft bestaan. Ook gaat men onderzoeken hoe de indemniteitsregeling zodanig kan worden aangepast dat het uitlenen van kunst door musea gemakkelijker wordt.

> Voor kerken en erfgoed komt (iets meer dan) €100 miljoen beschikbaar.

> Eerder was al uitgelekt dat het bezoek aan het Rijksmuseum voor ieder kind in Nederland een vast onderdeel wordt van het lesprogramma en er meer aandacht voor het Wilhelmus en de Nederlandse canon.

> Een punt van aandacht is de BTW verhoging die van 6 naar 9% gaat, dus ook voor de tickets en aankopen in de culturele en creatieve sector. De effecten hiervan dienen spoedig in kaart te worden gebracht.

Lees hier het volledige REGEERAKKOORD 
Vanaf pagina 19: Cultuur

Bron: Kunsten ’92