EYE organiseert debat over beroepspraktijk filmprofessionals: State-of-the-Art

In samenwerking met het Nederlands Film Festival (NFF) organiseert EYE Filmmuseum een interactief debat over de veranderde beroepspraktijk van filmprofessionals, onder de titel State-of-the-Art.

Dit vindt plaats op woensdagochtend 27 september (10 – 13 uur) in de Blauwe zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht. Lennart Booij zal met een breed scala aan professionals uit de audiovisuele sector in discussie treden over trends in de audiovisuele sector en de capaciteiten en kennis die zijn vereist om hierin succesvol te kunnen opereren. State-of-the-Art maakt onderdeel uit van het project Beroepsprofiel AV.

Welke trends zijn van invloed op de beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals? Welke eisen worden gesteld aan filmprofessionals? En hoe kunnen beginnende professionals in de audiovisuele sector zich het beste op de praktijk voorbereiden? Eerder dit jaar is EYE Filmmuseum het project Beroepsprofiel AV gestart op initiatief van de Filmacademie en met steun van het Ministerie van OCW. Samen willen zij de veranderende beroepspraktijk van Nederlandse filmprofessionals in kaart brengen. Dat is ook nodig om het hoger kunstvakonderwijs up-to-date te houden, zodat het professionals aflevert die succesvol in de audiovisuele sector kunnen opereren.

Voorafgaand aan het programma State-of-the-Art is een verkenning geschreven, die het project toelicht en trends en ontwikkelingen in de AV-sector duidt (Verkenning Beroepsprofiel AV). Op uitnodiging van EYE hebben vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, festivaldirecties en een aantal filmprofessionals hierop gereageerd. Deze reacties worden als basis gebruikt voor het debat tijdens State-of-the-Art. Lennart Booij legt aan een breed publiek van professionals vragen en stellingen voor die zijn ontleend aan het voortraject van dit project. Tijdens het seminar gaat hij over de stellingen en antwoorden van het publiek in debat met een panel van filmprofessionals.

Sandra den Hamer: “Het is geen alledaagse bezigheid, maar het is belangrijk om zo nu en dan stil te staan bij de eisen die de praktijk aan je stelt. Wij stellen de vragen hierover vanzelfsprekend het liefst aan de filmprofessionals zelf en zijn benieuwd naar de opvattingen en visies die dat oplevert.”

Voorafgaand aan het debat belicht de gerenommeerde Amerikaanse professor Janet Murray (Georgia Institute of Technology en voormalig bestuurslid het American Film Institute) – een van de hoofdgasten van het professionals programma van het NFF – in haar openingsspeech de evolutie van storytelling in ons digitale tijdperk.

De uitkomsten van het debat worden meegenomen in de eindrapportage van het  EYE-project Beroepsprofiel Audiovisueel.

Beroepsprofiel AV: State-of-te-Art wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bron: EYE