EFA lidmaatschap-campagne jonge filmmakers

Tijdens het 52ste Internationale Filmfestival van Karlovy Vary (Karlsbad, Tsjechië) heeft de European Film Academy (EFA) een campagne voor jonge filmmakers gelanceerd om lid te worden van de EFA.

„We willen onze jonge collega’s aanmoedigen om actief deel uit te maken van de Academy. Voor het volgende decennium heeft de Academy hun inspiratie en kennis nodig,” stelt Agnieszka Holland, voorzitter van het EFA-bestuur. “De toekomst is aan hen en zij zijn de toekomst – alleen samen zijn we in staat om onze kunst en industrie, die in de komende jaren aan grote veranderingen onderhevig zijn, te beschermen en te ontwikkelen.”

De campagne onder auspiciën van de filmregisseurs Ken Loach (UK) en Małgorzata Szumowska (Polen) is gestart ter gelegenheid van de 30ste European Film Awards, die op zaterdagavond 9 december 2017 in Berlijn plaatsvindt.

Ken Loach onderstreept zijn betrokkenheid bij de behoefte dat jonge filmmakers hun verantwoordelijkheid nemen: „Filmmaker zijn betekent verantwoordelijkheid nemen. Onze films stellen ons in staat om onze stem te verheffen voor vrijheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Als groep staan we sterker dan als individuen. De European Film Academy kan als organisatie ieder lid steunen, en waar nodig, solidariteit tonen bij vervolging. De Academy moet de belangen van mensen behartigen tegen de overheersing van grote bedrijven en landen met een onderdrukkende staatsvorm. Ik hoop dat alle filmmakers toe zullen treden en actieve leden van de Academy worden. Door onze gezamenlijke tradities te uiten zijn we vastbesloten om onze cinema levend te houden.“

Małgorzata Szumowska richt zich in het bijzonder op jonge vrouwelijke filmmakers: „Het is enorm belangrijk dat de jonge generatie filmmakers zich verbindt met de toekomst van de cinema en onze samenleving. En met name wil ik mijn vrouwelijke collega’s aanmoedigen: Hoe groter ons aantal, des te sterker we zijn! We kunnen onze positie in de wereld van de cinema alleen versterken als we ons lot in eigen hand nemen. EFA is hiervoor een uitstekende plek.“

Alleen Europese* filmmakers jonger dan 36 jaar komen in aanmerking om lid te worden van de European Film Academy, die momenteel uit 3200 leden bestaat. Ze moeten op zijn minst aan één lange film (fictie, animatie of documentaire) meegewerkt hebben en de film moet een officiele vertoning hebben gehad in een reguliere, internationale sectie van een van de door de FIAPF geaccrediteerde competetieve Europese filmfestivals of genomineerd zijn door een nationale film academy. Alle inzendingen moeten ondersteund worden door een EFA-lid.

Tegen een gereduceerd contributiebedrag krijgen ze volledig stemrecht voor de European Film Awards, met de exclusieve toegang tot het EFA VOD Platform met ongeveer 100 films per jaar. Als EFA-lid zijn ze ook stemgerechtigd voor het EFA-bestuur.

*Europees in de zin van de European Film Academy betekent dat het land moet behoren tot geografisch Europa, zowel EU als niet-EU, inclusief Israel en Palestina.

Bron: MVSP