Nieuwe voorzitter Netwerk Scenarioschrijvers

In het sectiebestuur van de het Netwerk Scenarioschrijvers heeft een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Na de functie zes jaar lang te hebben bekleed, neemt Jean van de Velde (onder meer BRAM FISCHER, ALL STARS) afscheid als voorzitter. Zijn post wordt overgenomen door Pieter Bart Korthuis (onder meer PENOZA, VECHTERSHART).

‘De afgelopen jaren hebben de scenarioschrijvers hun tanden laten zien op verschillende podia in verschillende kwesties, daar ben ik trots op,’ zegt Jean van de Velde. ‘Trots ben ik ook op het bestuur en bureau van onze sectie, op Plot Magazine, de Dag van het Scenario, PAM-onderhandelingen, seminars, overleggen met Filmfonds, omroepen, Thuiskopie, Lira, Gouden Pennen, credits enzovoorts. Toch moeten we ons hele gezicht nog blijven tonen. Respect afdwingen. Niet te bescheiden zijn.’

Pieter Bart Korthuis voegt hier aan toe: ‘Het Netwerk heeft zich onder aanvoering van Jean van de Velde de afgelopen jaren enorm dapper verweerd in het conflict met de kabelaars, omroepen en producenten. Het bewijst hoe belangrijk het is dat scenarioschrijvers zich blijven verenigen, zowel binnen het Netwerk als binnen Lira. Ik ben trots dat ik het stokje van Jean van de Velde mag overnemen en ik hoop dat ik er net als hem in zal slagen om het belang van de scenarioschrijver zo goed mogelijk over het voetlicht te brengen.’

De overige bestuursleden zijn Sytske Kok, Karin van der Meer, Franky Ribbens, Marc Veerkamp en Chris Westendorp. Het Netwerk Scenarioschrijvers en de Auteursbond danken Jean van de Velde hartelijk voor zijn nimmer aflatende inzet en indrukwekkende prestaties en wensen Pieter Bart Korthuis veel succes met zijn voorzitterschap.

http://netwerkscenarioschrijvers.auteursbond.nl/2017/06/28/nieuwe-voorzitter-netwerk-scenarioschrijvers/

Bron: Netwerk Scenarioschrijvers