Derde editie InScience onder het motto ‘No Facts, No Future’

De festivalcampagne van InScience 2017 gaat van start onder het motto ‘No Facts, No Future’. Daarmee neemt InScience stelling in het tijdperk van alternatieve feiten, post-truth en de opvatting dat wetenschap ook maar een mening is. InScience, Dutch International Science Film Festival, vindt plaats van 8 tot en met 12 november in Nijmegen.

No Facts, No Future
Wetenschap kan verontrusten. Daarom worden de uitkomsten soms ontkend of verdraaid. Ook al vanwege een slecht begrip van wat wetenschappelijke kennis is: het is nooit dé waarheid, maar de best mogelijke waarheid gegeven de stand van de wetenschap op dat moment. Omdat de wetenschap zo per definitie niet de absolute waarheid in pacht heeft, is er ruimte om onwelgevallige kennis weg te zetten als ook maar een mening. En daar de eigen mening als evenwaardig tegenover te plaatsen. De koele feiten hebben het moeilijk in het emotie tijdperk.
Maar er is meer dan dat: steeds vaker wordt wetenschap uit politieke overwegingen als instrument van ‘de elite’ tegenover ‘het volk’ verdacht gemaakt. Daarom gaat het nu ook over de verdediging van de wetenschap zelf en de principes die daaraan ten grondslag liggen: de zoektocht naar waarheid, ongebonden en controleerbaar, voorbij het eigen gelijk. Daarom gaat InScience 2017 van start onder het motto: ‘No facts, no future’.

Programma InScience 2017
InScience vertoont de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen, internationale topwetenschappers delen hun nieuwste inzichten en een uitgebreid educatieprogramma stimuleert leerlingen het verschil te zien tussen feit en fictie. René ten Bosch, de Denker des Vaderlands, houdt de centrale festivallezing.

Competitieprogramma
De beste films uit het hoofdprogramma van InScience dingen mee naar de NTR Audience Award. Het volledige programma wordt in september bekend gemaakt.

Educatieprogramma 
Voor het basis- en voortgezet onderwijs worden speciale wetenschapsfilms geselecteerd en voorzien van educatieve activiteiten. Het juniorprogramma gaat van start met de speciale Junioropening waarin de Klokhuis Wetenschapsprijs wordt uitgereikt in samenwerking met programmapartner Het Klokhuis.

Mediapartner
NTR is als mediapartner verbonden aan InScience.

Bron: InScience Dutch International Science Film Festival