Gé van Leeuwen overleden

Op 30 mei jl. is Gé van Leeuwen op 82-jarige leeftijd in Den Haag overleden.

G.A. van Leeuwen heeft jarenlang aan het hoofd gestaan van de Afdeling Filmdistributie van de Rijksvoorlichtingsdienst (NIS Film Distribution Holland), die rond de eeuwwisseling overging naar de Wereldomroep. In die hoedanigheid heeft Gé van Leeuwen met grote inzet en veel enthousiasme vele Nederlandse korte (animatie)films ondergebracht bij distributeurs en televisiestations in binnen- en buitenland.

Een groot aantal filmers en producenten heeft te maken gehad met deze markante persoonlijkheid die veel heeft betekend voor de promotie en ontwikkeling van de Nederlandse film.

Bron: Nico Crama
Foto: Gé van Leeuwen met tolk in Japan, 1989 (Nico Crama, 1989)