Nationale Filmconferentie Extended over recoupment op 8 juni

De eerste bijeenkomst van de Nationale Filmconferentie Extended gaat over het begrip recoupment: het terugbetalingsschema van de filmopbrengsten aan de investeerders van de film. Wat is recoupment, welke partijen kunnen hier aanspraak op maken en hoe wordt de verdeling gemaakt?

Uitgelegd wordt wie de investeerders en financiers van een film zijn; van regisseur, scenarist en producent, tot Filmfonds, distributeur en commerciële investeerder. En wat het rendement is dat zij op een film kunnen maken. Tevens wordt besproken welke risico’s investeerders nemen, de mogelijke gevolgen daarvan en met wie er onderhandeld moet worden over de opzet van het recoupmentschema. Aan de hand van een aantal Nederlandse films met hun bijbehorende budgetten wordt dit inzichtelijk gemaakt.

De bijeenkomst is open voor iedereen die werkzaam is in de filmsector – in welke discipline dan ook, en biedt ruim de gelegenheid om vragen te stellen. De presentatie is in handen van Joost de Vries. Moderator is Job ter Burg.

Over Nationale Filmconferentie Extended
Het Nederlands Film Festival biedt met de Nationale Filmconferentie een platform voor discussie en debat binnen de Nederlandse filmsector en organiseert i.s.m. EYE gedurende het jaar een serie bijeenkomsten over actuele en discipline-overstijgende kwesties. Dit gaat in overleg met een kleine redactie die o.a. bestaat uit leden van de diverse (branche)organisaties. Doel van de bijeenkomsten is om te informeren, discussies te stimuleren en een positieve onderlinge verbinding in de Nederlandse filmsector te creëren.

Aanmelden voor Nationale Filmconferentie Extended #1 op 8 juni kan  hier.

Bron: Nederlands Film Festival