Audiovisuele sector bedreigd door plannen Europese Commissie

De audiovisuele sector heeft grootschalig protest laten horen tegen de koers die Brussel heeft uitgestippeld om de Digital Single Market (DSM) te realiseren. Met het voorstel voor online omroepdiensten ondermijnt de Europese Commissie het audiovisuele ecosysteem in Europa en wordt de film- en tv-industrie beschadigd, zo is de stelling.

De sector roept de EU-instituten dan ook op om het voorstel te laten varen.Aan de vooravond van het filmfestival van Cannes hebben 411 brancheorganisaties, bedrijven en professionals uit alle achtentwintig Europese Lidstaten in een gezamenlijke brandbrief hun bezorgdheid geuit. De DSM – het bereiken van één digitale Europese markt – is topprioriteit van Brussel. Grenzeloos dataverkeer is daarbij een belangrijk onderdeel. Dat betekent dus ook vrije toegang tot (audiovisuele) content in het buitenland voor Europese burgers. Ondanks eerdere toezeggingen richting de sector dat met de DSM niet getornd zou worden aan het zo belangrijke territorialiteitsprincipe is de Commissie toch gekomen met een voorstel dat daar juist haaks op staat.

Een van de 35 voorstellen in het kader van DSM is namelijk een voorstel voor distributie van audiovisuele content via kabel, satelliet en internet. De huidige verordening dateert nog uit het satelliettijdperk en is aan vernieuwing toe. In een nieuwe verordening wil de Commissie ook de toegankelijkheid van ondersteunende online diensten van omroepen laten vastleggen, zoals ‘gemiste uitzendingen’ of ‘catchupdiensten’. In het huidige voorstel stelt de Commissie dat de auteursrechten slechts eenmalig in het land van oorsprong geregeld hoeven te worden. Daarna zou de content in heel de EU gedistribueerd kunnen worden en in alle lidstaten toegankelijk moeten zijn.

De briefschrijvers vinden echter dat met het toepassen van dit zogenaamde oorsprongslandbeginsel, het economische businessmodel van de sector volledig wordt uitgehold. Zij blijven wijzen op de noodzaak op het behoud van absolute territoriale exclusiviteit omdat het de ‘cornerstone of creativity and investment in European audiovisual works and other protected content’ vormt. Aantasting ervan brengt toekomstige investeringen in gevaar. En daarmee dus de Europese audiovisuele industrie en culturele diversiteit. Als het voorstel in de huidige vorm doorgaat, dan heeft dat ‘a negative impact on the value of rights in the various distribution channels and territories’, zo waarschuwen de briefschrijvers.

De brief – overigens ook ondertekend door internationale en Amerikaanse brancheorganisaties-is gericht aan alle relevante EU-instituten: de Europese Commissie, het Europese Parlement, de commissies die rapporteren over de verordening en de lidstaten. Er is nog niet officieel gereageerd vanuit Europa. De raad van Ministers en het Europees Parlement moeten nog een finaal standpunt innemen. Vanuit het parlement en vanuit enkele lidstaten waaronder Spanje en Frankrijk zijn al wel kritische geluiden vernomen. Pas wanneer de Commissie, de Raad en het parlement het eens worden, zal het voorstel ingevoerd worden.

Overigens hebben ook de Europese commerciële omroepen in een gezamenlijke brief bezwaar gemaakt tegen hetzelfde voorstel. Zij reageerden daarmee op de persconferentie van 10 mei in Brussel waarin de Europese Commissie twee jaar na de start van de DSM-strategie, een tussentijdse evaluatie presenteerde.

Bron: Holland Film Nieuws