Nederland voor internationale filmindustrie steeds aantrekkelijker

Stimuleringsmaatregel zorgt voor bijna € 199 miljoen aan filmproductie-uitgaven in Nederland.

De Netherlands Film Production Incentive, de Stimuleringsmaatregel Filmproductie, verbetert het productieklimaat in Nederland en versterkt de internationale concurrentiepositie. Dit blijkt onder meer uit de significante verhoging van de besteding van productiekapitaal in de Nederlandse filmindustrie en een toename van het aantal internationale filmproducties dat naar Nederland komt. Dit toont onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de regeling over de periode juli 2014 tot en met december 2016 aan.

In totaal is in deze periode aan 181 projecten (waarvan 111 internationale (co)producties) een cash rebate verstrekt van in totaal bijna 42 miljoen euro. Voor elke toegekende euro aan Production Incentive wordt 4,77 euro besteed. Daarmee wordt naar verwachting 198,8 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland gerealiseerd.

De ontwikkeling van ondernemersvertrouwen, werkgelegenheid en internationale bedrijvigheid is positief. 80% van de respondenten is tevreden over de werking van de regeling, die tot doel heeft een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken.

Voor alle resultaten van het onderzoek, klik 
hier.
Het onderzoek werd uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal.

Films als Dunkirk van Christopher Nolan en Brimstone van Martin Koolhoven hebben sinds de start van de Production Incentive een bijdrage gekregen. Ook de documentaire De Kinderen van Juf Kiet van Petra en Peter Lataster en de speelfilm Monk van debuterend regisseur Ties Schenk, die deze week in première gaat, ontvingen cash rebate. De komende maanden gaan meerdere (inter)nationale films in productie en in release waaraan via de Netherlands Film Production Incentive is bijgedragen.

Om de effectiviteit van de regeling verder te vergroten en Nederland internationaal nog steviger te positioneren geven onderzoeksrespondenten aan onder meer voorstander te zijn van verbreding van de Stimuleringsmaatregel naar high end tv-series: animatie, drama en documentaire. Ook wordt verruiming van de maximale bijdrage genoemd. Het Fonds neemt deze aanbevelingen mee in de voorgenomen aanpassingen van de regeling.

De Stimuleringsmaatregel is sinds medio 2014 van kracht en biedt een financiële bijdrage in de vorm van een cash rebate van 30% over de kwalificerende Nederlandse productiekosten die in Nederland worden besteed. In de eerste ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2017 is voor een totaalbedrag van € 6,1 miljoen aan 21 filmprojecten een bijdrage verleend. In 2017 zijn er nog 3 indienrondes voor de Film Production Incentive; aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend op 9 mei, 29 augustus en 31 oktober.

Bron: Nederlands Filmfonds