Hoe pakken de verkiezingsprogramma’s uit voor kunst & cultuur?

Hoe pakken de programma’s uit voor kunst, cultuur, erfgoed? – Analyse door Edo Dijksterhuis, redacteur van Kunsten ’92.

Onder het oppervlak smeulen de ‘culture wars’
De stellingen zijn ingenomen, de verkiezingsprogramma’s lang en breed gepresenteerd en inmiddels door velen gelezen. We mogen bijna naar de stembus. De kunst en cultuur minnende kiezer zou er bijna blij van worden. Slechts één partij kiest radicaal voor het afschaffen van alle kunstsubsidies. De PVV veegt in haar één pagina tellende manifest kunst op een hoop met ‘ontwikkelingshulp, windmolens, innovatie, omroep enz’ en pleit voor het dichtdraaien van de geldkraan. Verder komen de woorden ‘bezuiniging’ of ‘korting’ in geen enkel verkiezingsprogramma voor.

Nauwkeurige bestudering van de afzonderlijke verkiezingsprogramma’s leert echter dat het iets te vroeg is om te juichen. Een aantal partijen wil kunst en cultuur wel degelijk een steuntje in de rug geven of zelfs blijvend versterken. Maar er worden ook voorstellen gedaan die op het eerste gezicht ogen als behoud van de status quo, maar die minder gunstig kunnen uitpakken en verschraling en versmalling van de sector tot gevolg kunnen hebben.

Lees de volledige ANALYSE door Edo Dijksterhuis.

Bron: Kunsten ’92