ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD vanaf 21 maart in de filmtheaters

Een film zonder clichés over mensen met Downsyndroom.

Wat betekent zelfstandigheid voor Anne die downsyndroom heeft? En is dat anders voor haar vriend Jean-Paul met het fragiele X syndroom? Hoe ondersteun je die zelfstandigheid als mantelzorger? En wat gebeurt er op het moment dat het paar gaat samenwonen? Die vragen vormden het startpunt voor ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD, de nieuwe film van regisseur Leendert Pot. De film is een intiem portret van zijn zus, haar vriend Jean-Paul en het wankele evenwicht van hun zelfstandigheid. ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELDgeeft een inkijk in het ritme van hun leven en de logica die daarmee gepaard gaat. Vanaf dinsdag 21 maart, Wereld Downsyndroomdag, is ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD te zien in de filmtheaters en on demand via Filmthuis.

Over de film
ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD, geeft een unieke kijk in het leven van Anne (53) en haar vriend Jean-Paul (53). Anne heeft het syndroom van Down, Jean-Paul het fragiele X syndroom. De film begint als ze gaan samenwonen; zelfstandig in een eigen appartement in Montélimar, Frankrijk. De film volgt Anne, die volledig tweetalig is, en Jean-Paul in hun dagelijkse leven en kruipt in hun gedachtewereld en hun logica: van opstaan, naar je werk gaan bij de sociale werkplaats, koffiedrinken in Café des Sports, tot de weekenden weg naar de zorgboerderij en de vakantie.“We redden ons zelf, zonder begeleiders” zegt Jean-Paul in de film. Ze voelen hun autonomie en genieten daarvan. Maar zelfstandigheid kost inspanning en concentratie en vaak is toch hulp van buitenaf nodig. Nu de moeder van Anne niet meer leeft komt de zorg bij zus Meike te liggen, met steun van onder andere broer Leendert, die in Nederland woont. De film laat zien hoe Meike balanceert tussen de wens van Anne om met haar geliefde een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden én de verantwoordelijkheid voor het bieden van voldoende steun en bescherming. Wat is er nodig om hun zelfstandigheid te behouden?

Met ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD maakt regisseur Leendert Pot, 27 jaar na de film ANNE ANDERS (1989), opnieuw een bijzondere film over zijn zusje Anne. ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD is een betrokken en poëtisch portret, van binnenuit gemaakt en clichés mijdend.

De film werd geproduceerd in coproductie met KRO-NCRV en Christian Popp-YUZU Productions (Frankrijk) met steun van het Nederlands Filmfonds en Stichting Dioraphte. De film wordt uitgebracht door Herrie Film & TV in samenwerking met Stichting Down Syndroom.

ANNE & JEAN-PAUL, ONZE WERELD is vanaf dinsdag 21 maart (Wereld Downsyndroomdag) te zien in de filmtheaters en on demand via Filmthuis.

Voor de trailer en meer informatie 
www.annejeanpaul.nl

Bron: Herrie Film & TV