9e editie Festival Cinéma Arabe 2017 sterker dan ooit!

Ook de 9e editie van Festival Cinéma Arabe belooft weer een onmisbaar evenement te worden. Niet alleen omdat er een groot aantal feature films, documentaires en korte films uit het Midden Oosten en van Arabische makers in het Westen worden gescreend, maar juist ook omdat Cinéma Arabe een genuanceerd beeld schetst van de verschillende kanten van de Arabische wereld; in het Midden Oosten én in het Westen en daarmee als eye-opener fungeert en vooroordelen hierover ontkracht.

Het festival gaat taboe doorbrekende onderwerpen niet uit de weg en reflecteert kritisch over de actualiteit waarin de samenleving polariseert, extremisme en radicalisering een grote rol spelen in de beeldvorming en het vormen van vooroordelen over de Islam en mensen met een Arabische achtergrond. Cinéma Arabe besteedt ieder jaar speciale aandacht aan de rol van de vrouw in de Arabische wereld. Dit jaar zal dit thema worden uitgediept met films waarin feminisme, gender en emancipatie centraal staan.Juist nu er zoveel problemen in het Midden Oosten zijn en de publieke opinie in het westen zich steeds openlijker tegen Moslims uitspreekt, is het volgens festivaldirecteur Adel Salem van groot belang dat een festival als Cinéma Arabe bestaat. Cultuur verbindt en is het kloppend hart van de samenleving. Door inzicht in achtergrond te bieden en dialoog tussen verschillende groepen in Nederland te stimuleren, ontstaat wederzijds begrip en kan verharding in de samenleving worden voorkomen. Toch zijn er juist op sociaal-cultureel vlak voortdurend bezuinigingen door de overheid, waardoor waardevolle initiatieven in hun bestaan worden bedreigd, juist wanneer die zo hard nodig zijn.

Onlangs werd de meerjarige subsidie die het AFK sinds 2017 voor het eerst namens de Gemeente Amsterdam verstrekt aan culturele instellingen, waaronder voorheen ook Cinéma Arabe, afgewezen. Na bezwaar door het bestuur van de stichting heeft het AFK een onafhankelijke bezwaarcommissie ingesteld. Deze verklaarde het bezwaar ontvankelijk en gegrond. Desondanks heeft het AFK de verklaring naast zich neer gelegd en Festival Cinéma Arabe niet gehonoreerd. Het is onbegrijpelijk dat in de huidige tijd een festival en belangrijke bruggenbouwer tussen verschillende bevolkingsgroepen met uiteenlopende culturele en religieuze achtergrond, de grond onder de voeten wordt weggemaaid. Dit is tekenend voor de schrijnende situatie waarin het Amsterdams cultuurbeleid zich op dit moment bevindt. Zo wordt een festival als Cinéma Arabe gedwongen om een stevig programma met films die nooit eerder in Nederland vertoond werden, op hoogwaardig niveau te produceren, met significant minder middelen dan nodig. De gang naar de rechter lijkt de enige hoop op continuïteit en uitbreiding van nevenactiviteiten.

Festival Cinéma Arabe is een kwalitatief hoogwaardig filmfestival en hét platform voor Arabische film in Nederland. Het bekleedt naast een artistieke vertegenwoordiging van de Arabische wereld een maatschappelijke functie in de Nederlandse samenleving.

Bron: Festival Cinéma Arabe