Laatste Incentive-geld vooral naar Hollands product

Ronde vier van de Netherlands Film Production Incentive 2016, de belastingvoordeelregeling voor nationale en internationale filmproducties, is bekendgemaakt. Minder buitenlandse producties ditmaal.

In totaal ontvingen negen nieuwe producties een belastingvoordeel, totaal voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Documentairemaker Michiel van Erp kreeg een bijdrage van ruim drie ton voor zijn speelfilmdebuut Niemand in de stad. Het ruimst bedeeld werd Gek van verlangen, de film die Johan Nijenhuis na Onze jongens gaat draaien. Het project, geschreven door Jaqueline Epskamp, ontving 473.000,- euro.

Andere opvallende titels: Doris de Film van Toren C-regisseur Albert Jan van Rees (318.000,-) en de lange animatiefilm Heinz (218.000,-) van Piet Kroon. Het is een nieuwe boost voor dit laatste project, dat recent nog een succesvolle crowdfunding afrondde. Producent BosBros had in 2011 al eens tevergeefs geprobeerd stripkat Heinz in een bioscoopfilm te stoppen. Heinz kreeg dit jaar in een eerdere Incentive-ronde 200.000,- toegewezen. Zie hier het complete overzicht.

Opvallend is dat ditmaal weinig buitenlandse producties werden gehonoreerd, alleen Vlaming Stijn Coninx kreeg voor Niet schieten van Eyeworks een ton. Vorige ronde ontvingen nog twee niet-Nederlandse projecten flink geld: The Ring van de Indiase cineast Imtiaz Ali en Arthur & Claire van de Duitse maker Miguel Alexandre.

Hoogste Nederlandse uitkering dit jaar was voor Martin Lagestee’s oorlogsdrama De Grebbeberg: 854.000,- Op de tweede plaats kwam de komedie Ron Goossen: low budget stuntman met 564.000,- . Zoals bekend ging in 2016 het meeste geld naar de buitenlandse producties Dunkirk (1.000.000,-) en The Hitman’s Bodyguard(893.000,-).

In totaal ontvingen dit jaar 63 projecten 15.4 miljoen euro. Dat betekent dat er over 2016 bijna vijf miljoen euro in kas blijft. Dit was een punt van kritiek dat het Filmfonds moest incasseren tijdens het laatste Najaarsoverleg. Berekend was dat over de gehele periode van de lopende stimuleringsregeling rond de 20 miljoen euro niet uitgegeven zou zijn. Bij monde van directeur Doreen Boonekamp verklaarde het Fonds toen hierover een discussie te zullen openen. Zie hier een verslag van het Najaarsoverleg.

Toch wordt de Production Incentive vooral als een succes gezien. Een onderzoek wees eerder dit jaar uit dat in de eerste anderhalf jaar van de cash rebate-regeling (juli 2015- december 2015) er een extra 139 miljoen euro besteed is aan filmproducties in Nederland. Elke euro die in het kader van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie wordt toegekend levert de productiesector 4.83 euro aan bestedingen op. Daar kan de gehele branche toch tevreden over zijn.

Bron: Holland Film Nieuws