Nieuwe subsidieoproep Steun voor Filmeducatie (call 17-2016)

De Europe Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Steun voor Filmeducatie

Deadline: 2 maart 2017
Deze steunmaatregel heeft als doel te zorgen voor meer publiek en interesse voor Europese audiovisuele werken en cinematografisch erfgoed. De focus ligt vooral op jong publiek.

Wat komt in aanmerking?
De actie richt zich op:

  • Projecten die de samenwerking tussen initiatieven voor filmeducatie in Europa bevorderen, met als doel de efficiëntie en Europese dimensie van deze initiatieven te versterken en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen waarbij gebruik gemaakt wordt van digitale middelen.
  • Projecten die de rol van films en audiovisuele werken in educatie vergroten, inclusief gecureerde catalogi van films.

Voor deze actie zijn ten minste drie partners vereist (een projectleider en tenminste twee partners), waarvan minimaal twee partijen actief zijn op het gebied van filmeducatie. De drie partners dienen afkomstig te zijn uit drie verschillende landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA (waar tenminste drie verschillende talen worden gesproken). De actie moet van start te gaan tussen 1 juli 2017 en 1 januari 2018 en een looptijd te hebben van 12 maanden met een maximale uitbreiding tot 18 maanden.

Wie komt in aanmerking?

  • Europese organisaties die zijn gevestigd in de EU of in één van de landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.
  • Organisaties die zich bezighouden met filmeducatie, inclusief filminstituten, filmarchief en -erfgoedinstellingen, festivals, filmclubs en andere organisaties actief in film- en mediawijsheid, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Hoeveel kan ik aanvragen?
Het totale gebudgetteerde bedrag voor deze oproep bedraagt 1,4 miljoen euro voor 2017. De subsidie kan maximaal 60% van de totale subsidieerbare kosten van de actie bedragen.

Wilt u een aanvraag indienen?
Op de website van het Uitvoerend Agentschap, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), kunt u de richtlijnen en bijlagen vinden. Vergeet ook de Expertgids (Expert Guide) niet. Hierin staan de criteria op basis waarvan de experts de aanvraag beoordelen.

Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL.

Bron: Creative Europe Desk NL