Nieuwe subsidieoproep Promotie van Audiovisuele Werken Online

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde op 25 november 2016 een nieuwe subsidieoproep:

Steun voor de Promotie van Audiovisuele Werken Online (26-2016)
Deadline: 6 april 2017 – 12:00 uur

Deze oproep vervangt de oproep voor Online Distributie en Publieksbereik.

Doelstellingen:
– het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platforms dan bioscoop;
– het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijbehorende nieuwe businessmodellen.

De voormalige actie 1 van steun voor VOD-platforms is komen te vervallen. Alleen de promotie en marketing voor bestaande platforms worden ondersteund. Nieuw is Actie 3, voorheen Steun voor Publieksbereik, waarbij de focus ligt op innovatieve en ‘participatieve’ strategieën om een bredere publiek te bereiken voor Europese films.

Welke acties komen in aanmerking?
ACTIE 1: Digitale promotie, marketing, branding, tagging en ontwikkeling van nieuwe content door bestaande VOD-diensten die grotendeels Europese films aanbieden. Het doel van deze actie is de zichtbaarheid, vindbaarheid en het publiek voor Europese audiovisuele werken te vergroten.
Budget: 4 miljoen euro.
ACTIE 2: De samenstelling en oplevering van digitale catalogi voor online commerciële distributie van Europese audiovisuele werken op VOD-platforms.
Budget: 2,14 miljoen euro
ACTIE 3: Innovatieve strategieën voor de distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, inclusief initiatieven die gericht zijn op innovatieve en ‘participatieve’ strategieën om een breder publiek te bereiken voor Europese films.
Budget: 3,35 miljoen euro

Hoeveel kan ik aanvragen?
Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 9,49 miljoen euro voor 2017.
De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Aanvragers die projecten indienen voor verschillende actielijnen moeten voor iedere actie een afzonderlijke aanvraag indienen.

Wilt u een aanvraag indienen?
Op de website van het Uitvoerend Agentschap, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), kunt u de richtlijnen en FAQs vinden. Overweegt u een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met Andrea Posthuma of Bram Kranendonk bij Creative Europe Desk NL.

Bron: Creative Europe Desk NL