Fryslân krijgt filmplatform naar Limburgs voorbeeld

Provincie Fryslân zal een Fries Filmplatform oprichten. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten. Dat filmplatform moet er voor zorgen dat filmtalent ontwikkeld wordt en ook in Fryslân producties kan draaien. Het platform moet ook zorgen voor een gezond productieklimaat, zodat hier meer films worden gemaakt. De provincie wil zo ook bevorderen dat er meer films worden gemaakt in het Fries.

Gedeputeerde Staten hebben een ton gereserveerd voor het oprichten van zo’n filmplatform.

Talent in Fryslân
Gedeputeerde Sietske Poepjes deed eerder dit jaar nog een voorstel om te proberen om filmmakers uit Hollywood naar Fryslân te halen om hier producties te draaien. Op dat voorstel kreeg Provinciale Staten veel kritische reacties. Jonge filmmakers, maar ook Film in Friesland, gaven toen aan dat het veel belangrijker is dan talent in Fryslân te ontwikkelen en kansen te geven. Provinciale Staten kwamen daarom in september met een motie over een Fries Filmplatform en die motie wordt nu uitgevoerd.

Fries filmfonds
Omdat film heel duur is overwegen Gedeputeerde Staten om naast het filmplatform ook te beginnen met een Fries Filmfonds met een jaarbudget van 5 ton, maar daar heeft de provincie nog geen dekking voor gevonden. De jonge filmmakers vinden het wel essentieel dat er naast het platform ook een filmfonds komt, want zonder startkapitaal wordt het verbeteren van het filmklimaat een stuk lastiger.

Naar Limburgs voorbeeld
Gedeputeerde Staten laten zich bij de plannen voor het filmplatform inspireren door Limburg. Daar bestaat een Filmplatform onder de naam Cinesud en daar is ook een regionaal filmfonds met een jaarbudget van 5 ton. Dat is net genoeg om ieder jaar bij te dragen aan twee korte films, twee lange films en een buitenlandse productie. Dat is niet zonder succes, want twee jaar geleden won de Limburgstalige film ‘Glück Auf’ maar liefst vier Gouden Kalveren.

Cinenord
Op verzoek van de provincie heeft het Limburgs bedrijf Elbe Steven Films, het bedrijf achter Cinesud, een plan gemaakt voor een Fries Filmplatform onder de werktitel ‘Cinenord’. Elbe Stevens is ook degene die het Friese boek De Smearlappen van Anne Wadman verfilmt. Het plan Cinenord is echter nog niet openbaar gemaakt.

Vragen
Uit een brief van Gedeputeerde Staten wordt nog niet gelijk duidelijk wat de rol wordt van Film in Friesland, de organisatie achter het Noordelijk Filmfestival en Slieker Film in Leeuwarden. Directeur Jacqueline Schrijver van Film in Friesland is blij met het initiatief maar het plan voor een Fries filmplatform, maar heeft ook een aantal vragen. Ze zal daarover in gesprek met de Provinciale Staten.

Bron: Omrop Fryslân