Nieuwe aanstellingen Nederlands Filmfonds

Nieuwe aanstellingen Nederlands Filmfonds

Nathalie Alonso Casale – Filmconsulent Nieuw Talent en Documentaire
Dick Tuinder – Filmconsulent Filmisch Experiment
Charlotte van Weede – Filmconsulent Speelfilm

Cynthia Ophorst – Projectmanager Marketing & Distributie
Patricia van Wetten – Projectbegeleider Distributie & Filmactiviteiten

Laetitia J. Griffith – Raad van Toezicht

De aanstelling van de nieuwe filmconsulenten hangt samen met het einde van de termijn van filmconsulenten Renée van der Grinten en Dorien van de Pas (1 februari 2017) en van Monique Ruinen (1 april 2017). Naast Dick Tuinder, Nathalie Alonso Casale en Charlotte van Weede, maken Anita Voorham, Jan Eilander Suzanne van Voorst en Peter Lindhout deel uit van het consulententeam. De benoeming van de laatste Filmconsulent Speelfilm (prioritair aandachtsgebied kinder- en familiefilm) die het team compleet maakt, volgt voor het eind van 2016.

Nathalie Alonso Casale – Filmconsulent Nieuw Talent en Documentaire – New Screen –  1 nov. 2016
Nathalie Alonso Casale is ruim 20 jaar werkzaam als onafhankelijk filmmaker. In 1992 maakte ze haar debuut met de korte film Memorias sin batallas y otros, waarvoor ze een Gouden Kalf in ontvangst mocht nemen. Haar speelfilm Memory of the Unknown (1996) werd genomineerd voor de VPRO Tiger Awards van het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en geselecteerd voor het International Kiev Festival. In 2006 beleefde haar Nederlands/Frans/Britse coproductie Figner, the End of A Silent Century de internationale première op het Filmfestival van Locarno. Alonso Casale werkte onder meer als editor aan de prijswinnende films Code Blue en Nothing Personal van Urszula Antoniak, en meest recentelijk aan Ascent en History’s Future van Fiona Tan.

Dick Tuinder – Filmconsulent Filmisch Experiment – New Screen – 1 nov. 2016
Dick Tuinder is een veelzijdig kunstenaar en filmmaker. Naast een aantal korte films schreef en regisseerde hij onder meer de lange films Winterland (2009) en het quasi-autobiografische Afscheid van de Maan (2014). Daarnaast maakt hij grafiek en cartoons voor onder meer De Groene Amsterdammer, schrijft verhalen en artikelen. Hij organiseerde verschillende tentoonstellingen in onder andere Arti & Amicitiae, De Vleeshal en het Centraal Museum en was een van de oprichters van PARK 4DTV. Tuinder was docent bij de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut, waar hij ook een bestuurlijke functie bekleedde, en voorzitter van Stichting Werkgroep Interactieve Media. Daarnaast trad Tuinder op als adviseur bij onder meer het Mediafonds, Fonds BKVB/Mondriaan Fonds en het Nederlands Filmfonds.

Charlotte van Weede – Filmconsulent Speelfilm (mainstream/crossover) – Screen – 1 jan. 2017
Charlotte van Weede was jarenlang werkzaam in de internationale filmwereld, en was onder meer eindverantwoordelijk voor de (internationale) sales bij Hanway Films en Protagonist Pictures. In de afgelopen 4 jaar was ze Senior Vice President bij EOne Features in Londen, waar ze de wereldwijde sales en marketing onder haar hoede had, waaronder voor de Oscar-winnende film Spotlight, maar ook festivalsuccessen zoals Eye in the Sky, Maps to the Stars en Beasts of the Southern Wild.

Filmconsulenten adviseren de directeur/bestuurder inhoudelijk over de ingediende filmplannen. Ze worden voor een beperkte termijn aangesteld en werken samen met het subsidiebureau dat verantwoordelijk is voor de zakelijke en productionele toetsing van aanvragen. Er is een overgangstermijn van drie maanden voorzien waarbij de zittende consulent lopende projecten behandelt en overdraagt, terwijl de nieuwe consulent aanvragen die voor het eerst bij het Fonds worden ingediend in behandeling neemt. Dorien van de Pas blijft na 1 februari 2017 actief voor het Fonds in de functie van hoofd New Screen NL.

Zoals aangekondigd in het beleidsplan 2017-2020 bundelt het Fonds de taken voor distributie bij twee nieuwe medewerkers. Cynthia Ophorst wordt als Projectmanager Marketing en Distributie verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het Deelreglement Distributie. Daarnaast stimuleert en initieert de projectmanager activiteiten op het gebied van marketing & promotie en vertoning in Nederland om de zichtbaarheid en het bereik van Nederlandse films te vergroten. Patricia van Wetten versterkt het team als Projectbegeleider Distributie & Filmactiviteiten.

Cynthia Ophorst – Projectmanager Marketing & Distributie – 1 dec. 2016
Cynthia Ophorst werkt ruim 20 jaar in het distributievak, recentelijk als Head of Theatrical Distribution bij The Searchers en General Manager Acquisitie en Productie bij September Film. Ruim 6 jaar was ze werkzaam bij distributeur Benelux Film Distributors, wat mede onder haar leiding uitgroeide tot een van de grootste distributeurs van Nederlandse films in de Benelux.

Patricia van Wetten– Projectbegeleider Distributie & Filmactiviteiten – 1 nov. 2016
Patricia van Wetten was 4 jaar werkzaam bij  distributeur A-film, eerst in de functie van sales coordinator theatrical en later als accountmanager theatrical. Daarvoor werkte ze als producent bij Rialto Filmtheater en programma assistent bij Lux Nijmegen. Recentelijk ondersteunde ze het online vertoningsinitiatief Filmthuis in de aanloop naar de lancering en tijdens de startfase.

Op 3 oktober is Laetitia Griffith toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Filmfonds.
Max van Praag heeft op diezelfde datum zijn functie in de Raad neergelegd.

Laetitia J. Griffith – Raad van Toezicht – 3 okt. 2016
Laetitia Griffith is momenteel Staatsraad bij de Afdeling Advisering van de Raad van State.  Zij is tevens commissaris bij KPMG, TenneT, Holding Nationale Goede Doelen Loterij/Postcodeloterij en Bestuursvoorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Daarnaast is ze voormalig lid van de Tweede Kamer voor de VVD en voormalig voorzitter van het bestuur van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Bron: Filmfonds