PvdA wil 100 miljoen extra voor publieke omroep

De PvdA wil 100 miljoen euro meer uittrekken voor de publieke omroep, zo is te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij. ‘Gebrekkige financiering en omstandigheden hebben publieke omroepen de laatste jaren teveel parten gespeeld. Dat tast niet alleen het functioneren van de lokale democratie aan, maar het beperkt ook het streven naar meer regionale en lokale binding. Wij willen ook extra investeren in de regionale en lokale publieke omroep. We verruimen ook de samenwerking tussen regionale en lokale (commerciële) media en de publieke media’, aldus de PvdA. Over het voorstel om 100 miljoen euro per jaar meer te investeren in de publieke omroep, zegt de PvdA: ‘De publieke omroep, waaronder ook de regionale en lokale omroepen, heeft een belangrijke taak om verbinding tot stand te brengen tussen alle groepen in de samenleving en verdient daarom meer financiële steun. Wij willen de landelijke publieke omroep ook online volop bereikbaar maken voor alle groepen in de samenleving. Het is met name van belang om jongeren te bereiken. De beperkingen die er nu liggen, nemen we weg.’ De afgelopen jaren heeft Den Haag honderden miljoenen bezuinigd op de publieke omroep en het aantal landelijke omroepen werd teruggebracht van 23 naar 11. Shula Rijxman, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO: “Samen met de omroepen en producenten zullen we als NPO dagelijks moeten laten zien dat we samen in staat zijn om Nederland met betekenisvolle en waardevolle programma’s te informeren, te vermaken, maar vooral te verbinden. De NPO vertrouwt erop dat de publieke omroep door Den Haag in de gelegenheid wordt gesteld om deze rol de komende jaren verder uit te bouwen, inclusief de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.” Bron: Radiofreak/Broadcast Magazine