Verslag DDG Seminar: The Making of…. Diversiteit in de film- en televisiesector

Hoewel er sprake is van meer vormen van diversiteit (leeftijd, geslacht, handicap, sociaal-economisch) ligt de focus van deze middag op culturele diversiteit.

De middag wordt geopend met een filmpje waarin Tessa Boerman (bestuurslid DDG, documentaire regisseur) zich afvraagt waarom je, terwijl de samenleving al lang gekleurd is, daar niets van ontdekt op tv. Hoe kan dit multiculturele drama ontstaan? Het argument ‘ze zijn er niet’ weerlegt ze: ‘Ze zijn er wel, maar ze worden niet gezien’. Beleidsmakers, opleidingen, castingbureau’s, producenten en redacties zouden hun netwerk moeten uitbreiden. Een andere verklaring betreft de makers. Makers kiezen vaak voor mensen die op hen lijken. Makers vertellen verhalen vanuit hun eigen fascinatie en wereldbeeld. Dat moet vooral altijd zo blijven, maar als makers te veel op elkaar lijken, krijgen we alleen maar werk dat op elkaar lijkt. Het belang van diversiteit moet je blijven herhalen. Het kan een blinde vlek zijn of keihard racisme, maar het resultaat is hetzelfde: een groot deel van de bevolking blijft buiten beeld. Hoe evenwichtiger de afspiegeling is, hoe beter we kunnen samenleven. Voor het eerst in de geschiedenis wordt er nu sectorbreed werk gemaakt van culturele diversiteit. https://youtu.be/vnh176LrLyg

Lees verder: http://www.directorsguild.nl/ddg-seminar-the-making-of-diversiteit-in-de-film-en-televisiesector/

Bron: DDG