Rechter: wegvallen vergoedingen filmmakers in strijd met EU recht

Het Amsterdamse gerechtshof heeft vandaag in een tussenarrest geoordeeld dat filmmakers zoals scenarioschrijvers en regisseurs de dupe zijn geworden van het wegvallen van de zogenaamde ‘kabelvergoedingen’ in 2012 en dat dit in strijd is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en internationale verdragsregels. Deze internationale regelgeving moet een billijke vergoeding voor het gebruik van de werken van die makers garanderen.

In oktober 2012 zijn kabelexploitanten zoals ZIGGO en Delta gestopt met het betalen van de vergoedingen aan LIRA, de rechtenorganisatie van de schrijvers. Hiermee verloren deze auteurs een belangrijk deel van hun inkomen, en dat kan volgens het Gerechtshof niet de bedoeling zijn, nu de feitelijke situatie niet gewijzigd is en het gebruik dat van de werken wordt gemaakt hetzelfde is gebleven.

Het Gerechtshof geeft in het tussenoordeel geen uitsluitsel via welke weg deze makers precies voor dit verlies gecompenseerd moeten worden: volgens het Hof biedt het aansluitingscontract van LIRA onvoldoende basis voor een (rechtstreekse) claim op de kabelexploitanten en richt de aanspraak zich wellicht tot de producenten van de filmwerken. Daarbij verwijst Het Hof naar RODAP, die als vertegenwoordiger van de producenten partij is in het geding. Het Hof nodigt partijen uit voor een nieuwe zitting om dit aspect nader te bespreken.

Inmiddels ontvangen filmmakers sinds 2015 weer een vergoeding van de kabelexploitanten, op basis van nieuw ingevoerde wetgeving die de belangen van filmmakers in dit verband beschermt. Voor de tussenliggende periode staat echter nog een rekening open van vele miljoenen in verband met de vergoedingen voor schrijvers. Of deze rekening alsnog wordt opgepakt door de kabelexploitanten of de producenten, zal in het vervolg van de procedure duidelijk moeten worden.

Het Hof sluit vooralsnog niet uit dat LIRA op grond van de Auteurswet bevoegd is om de kabelexploitanten toch aan te spreken, onder meer voor de doorgifte van buitenlandse zenders. Hierover zal het Hof later in de procedure beslissen.

LIRA vertegenwoordigt naast scenarioschrijvers ook andere auteurs, zoals romanschrijvers en vertalers. Het Hof zal over de aanspraken van deze auteurs ook nog een beslissing moeten nemen.

LIRA incasseert en verdeelt auteursrechtvergoedingen voor o.a. kabeldoorgifte, thuiskopie, leenrecht en reprorecht. Voor meer informatie zie www.lira.nl/kabel. Het arrest is hier te lezen.

Bron: LIRA