Directeur Willemien van Aalst maakt plaats voor een opvolger bij het Nederlands Film Festival

Directeur Willemien van Aalst maakt plaats voor een opvolger bij het Nederlands Film Festival. Na zeven festivals acht zij de tijd rijp voor een wending in haar loopbaan. Met haar vertrek schept zij ruimte voor een opvolger die de NFF-voornemens voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020 realiseert en het festival met nieuwe kracht vormgeeft. De werving van de nieuwe directeur is inmiddels begonnen. Van Aalst blijft actief voor het festival tot de komst van haar opvolger.

Het NFF-bestuur ziet Willemien van Aalst met lede ogen gaan, maar waardeert haar keuze. Bestuursvoorzitter Emile Fallaux: “Met Willemien verliezen wij een bijzonder toegewijde en kundige pleitbezorger voor de Nederlandse film. Onder haar leiding vernieuwde het NFF drastisch. Zij introduceerde het Academy-systeem, waarbij de vakwereld haar stem uitbrengt voor de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren. De selectie van nieuwe films maakte zij strenger, terwijl aanstormend talent meer ruimte kreeg dan ooit. Met het Forum van de Regisseurs riep zij een nieuwe sectie in het leven voor reflectie op vernieuwende auteursfilms, en zij haalde de interactieve drama- en documentaireproducties uit de marge, gesymboliseerd door het nieuwe Gouden Kalf voor Beste Interactive. Ook bracht Van Aalst de jaarlijkse Control Conference en de Dutch Game Awards onder de koepel van het NFF. En in 2015 lanceerde zij de Nationale Filmconferentie, de grootste meerdaagse bijeenkomst van de Nederlandse film-, televisie-, en interactive vakwereld.”

Van Aalst:Ik heb het altijd als een grote eer beschouwd het Nederlands Film Festival te mogen leiden. Met plezier en vol overgave heb ik dat zeven jaar gedaan. Tezamen met mijn team heb ik veel bereikt. Nu is het tijd het stokje over te dragen. Zowel voor mij als voor het festival brengt verandering nieuwe kansen.

Na haar studie Theaterwetenschap, met specialisatie film en televisie, werkte van Aalst bijna 13 jaar bij IDFA, het documentaire filmfestival waarbij zij vanaf de start betrokken was, in de laatste jaren als adjunct-directeur. Daarna was zij werkzaam als organisatieadviseur en interimmanager bij AEF, en als Creative Producer bij IDTV Docs.

Fallaux: “Persoonlijk voeg ik hier nog aan toe dat Willemien’s goudeerlijke persoonlijkheid het menselijke hart van het festival vormde. Het is haar verdienste dat het NFF een veilige, gastvrije en enthousiasmerende plek is, een groot goed in de competitieve nationale filmwereld.”

Bron: NFF