Nieuwe oproepen gepubliceerd voor producenten: Ontwikkeling Individueel Project en TV-Productie

Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde op 23 september 2016 twee nieuwe subsidie-oproepen.

Steun voor de ontwikkeling van een Individueel Project (20-2016)

Eerste deadline: 17 november 2016
Tweede deadline: 20 april 2017
Deze oproep is bedoeld voor de ontwikkeling van één project (fictie, animatie, creatieve documentaire) voor bioscoop, televisie of digitale platforms (linieair en niet-lineair).

Budget
Het totale beschikbare budget voor deze oproep (twee deadlines) voor 2017 bedraagt 5.391.319 euro.

De financiële bijdrage per individueel project is een forfaitair bedrag van:

– 60.000 euro voor animatiefilms;
– 25.000 euro voor creatieve documentaires;
– 50.000 euro voor fictieprojecten als het geschatte productiebudget gelijk aan of meer dan 1,5 miljoen euro is;
– 30.000 euro voor fictieprojecten als het geschatte productiebudget lager dan 1,5 miljoen euro is.

Meer informatie?
Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep, de wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep en alle benodigde richtlijnen en aanvraagprocedures. Binnenkort wordt de oproep voor Slate Funding (een pakket van projecten) gepubliceerd. Deze oproep kent slechts één deadline. Let op dat u maar voor één van de drie deadlines (Individueel Project of Slate Funding) een aanvraag kunt indienen.

Steun voor Televisieproductie (call 23/2016)

Eerste deadline: 24 november 2016
Tweede deadline: 25 mei 2017

Deze subsidie is bedoeld voor de productie van fictie-, animatie- en documentaireprojecten (one-off of series) met commerciële exploitatie via televisie of via on-demand dienstverleners. Om in aanmerking te komen dienen minimaal drie (en bij voorkeur meer) omroepen uit drie verschillende MEDIA-landen te participeren (in de vorm van vooraankoop of coproductie). Een omroep moet minimaal 0,5% van het totale productiebudget bijdragen. In het geval van een coproductie met een omroep, moet deze een minoritaire coproducent zijn en mag de bijdrage van de omoep niet meer dan 70% van de totale productiefinanciering zijn.

Budget
Het totale beschikbare budget is 12,5 miljoen euro.

– Voor dramaproducties en animatiefilms is de bijdrage maximaal 500.000 euro of 12,5% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is;
– Voor creatieve documentaires is de bijdrage maximaal 300.000 euro of 20% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is;
– Uitzondering: Voor het eerste seizoen van een televisiedramaserie (geproduceerd door minimaal twee producenten uit twee verschillende MEDIA-landen, met een subsidieerbaar productiebudget van minstens 10 miljoen euro en bestaande uit minstens zes afleveringen met ieder een minimale lengte van 45 minuten) bedraagt de toegekende subsidie maximaal één miljoen euro of 10% van de totale subsidieerbare kosten, indien dit een lager bedrag is.

Meer informatie?
Klik hier voor een Nederlandse samenvatting van de oproep, de wijzigingen ten opzichte van de vorige oproep en alle benodigde richtlijnen en aanvraagprocedures.

Een aanvraag indienen?
Mocht u een aanvraag willen indienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk (Andrea Posthuma of Bram Kranendonk) voor advies!

De Creative Europe Desk heeft tevens een (Engelstalige) folder samengesteld met informatie: Funding Opportunities For Producers.

Bron: Creative Europe Desk NL | DutchCulture