Oproep KORT! 2017

NTR, het Nederlands Filmfonds, het NPO fonds en CoBO organiseren voor de 17e keer KORT!. Nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen uit Nederland krijgen de kans om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend.

Wie komt in aanmerking?
Een productiemaatschappij die minstens twee jaar in Nederland, een lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland gevestigd is en op continue basis films en andere audiovisuele producties produceert en exploiteert. De productiemaatschappij wordt vertegenwoordigd door een producent die als majoritair producent hoofdverantwoordelijk is geweest voor het realiseren van tenminste twee onafhankelijke (korte) fictiefilms* in Nederland die via festivals, TV en/of bioscoop vertoond zijn. Een producent mag maximaal twee projecten indienen.

Van betrokken regisseurs wordt, naast een afgeronde relevante beroepsopleiding, verlangd dat zij minimaal één gerealiseerde onafhankelijke (korte) fictiefilm* op hun naam hebben staan. Een regisseur komt in aanmerking voor maximaal één realiseringsbijdrage. Regisseurs die reeds drie keer een KORT! hebben gemaakt kunnen zich vijf jaar na de laatste deelname weer opnieuw aanmelden.De producent en de regisseur mogen niet dezelfde persoon zijn.

*Commerciële filmproducties zoals commercials, opdrachtfilms en videoclips worden hierbij niet als onafhankelijke filmproducties beschouwd.

Bijdrage
Onder voorbehoud maximaal € 73.500,- per film

Uiterste indiendatum
Dinsdag 29 november 2016 voor 17:00 uur
Het aanvraagformulier is uiterlijk 4 oktober beschikbaar

Procedure
De selectie vindt plaats op basis van uitgeschreven scenario’s. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de filmische potentie van het scenario, de filmische potentie en urgentie van het scenario en de creativiteit en durf van de makers. Scenario’s met  Nederlandstalige dialogen en narratieve films met een eigentijds onderwerp voor een volwassen publiek hebben de voorkeur. Een regievisie is een vereiste.

Nederlands Filmfonds, Jolijn van Rees
Pijnackerstraat 5, 1072 JS Amsterdam
020-5707678, j.van.rees@filmfonds.nl

NTR Televisie, Redactie NTR
Postbus 29000  1202 MA Hilversum
035-677455, drama@ntr.nl

Bron: NTR